Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Cách cài đặt nhạc chuông trên sony Xperia XA1

Bạn có thể cài đặt thay đổi bài nhạc chuông mà bạn muốn bằng tính năng có sẵn của máy.
Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách thu nhỏ ứng dụng bằng một tay trên sony Xperia Xa1 Ultra. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách cài đặt thay đổi bài nhạc chuông trên Sony Xperia XA1 Ultra 

>>>Tham khảo thêm:
Cách cài đặt nhạc chuông trên Sony Xperia XA1 Ultra như sau:
  • Bước 1: Bạn vào cài đặt âm thanh.
Vào cài đặt âm thanh

  • Bước 2: Bạn chọn vào nhạc chuông điện thoại.


Vào nhạc chuông

  • Bước 3: Bạn chọn bài nhạc mà bạn muốn.Chọn nhạc chuông

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0988.9229.79 Giá: 9,000,000    < - > 0964 403979 Giá: 5,170,000
0989 379279 Giá: 9,000,000    < - > 0964 649669 Giá: 5,170,000
0989 639168 Giá: 9,000,000    < - > 0964.13.3979 Giá: 5,170,000
0989 709899 Giá: 9,000,000    < - > 0965 106510 Giá: 5,170,000
0989 886568 Giá: 9,000,000    < - > 0965 139789 Giá: 5,170,000
0989.33.8778 Giá: 9,000,000    < - > 0965 176517 Giá: 5,170,000
0989.61.63.63 Giá: 9,000,000    < - > 0965 279289 Giá: 5,170,000
0989.88.22.00 Giá: 9,000,000    < - > 0965 289989 Giá: 5,170,000
0989.88.22.11 Giá: 9,000,000    < - > 0965 552866 Giá: 5,170,000
09.71.72.71.79 Giá: 9,050,000    < - > 0965 555004 Giá: 5,170,000
0968 698798 Giá: 9,050,000    < - > 0965 561102 Giá: 5,170,000
0978.53.1368 Giá: 9,050,000    < - > 0965 596866 Giá: 5,170,000
08.68.68.91.68 Giá: 9,100,000    < - > 0965 956596 Giá: 5,170,000
0886.378.379 Giá: 9,100,000    < - > 0965 995669 Giá: 5,170,000
0962.510.510 Giá: 9,100,000    < - > 0965 999585 Giá: 5,170,000
08.9999.79.39 Giá: 9,200,000    < - > 0965.03.8868 Giá: 5,170,000
0868 778868 Giá: 9,200,000    < - > 0965.05.8868 Giá: 5,170,000
096.78.78.868 Giá: 9,200,000    < - > 0965.09.8868 Giá: 5,170,000
0961 416141 Giá: 9,200,000    < - > 0965.13.8868 Giá: 5,170,000
0961 866899 Giá: 9,200,000    < - > 0965.25.22.25 Giá: 5,170,000
0961 979989 Giá: 9,200,000    < - > 0965.39.6686 Giá: 5,170,000
0961 999678 Giá: 9,200,000    < - > 0965.52.25.52 Giá: 5,170,000
0962 578910 Giá: 9,200,000    < - > 0965.52.52.25 Giá: 5,170,000
0962 686986 Giá: 9,200,000    < - > 0965.56.96.56 Giá: 5,170,000
0962.6666.58 Giá: 9,200,000    < - > 0965.65.65.12 Giá: 5,170,000
0963 363963 Giá: 9,200,000    < - > 0965.65.65.23 Giá: 5,170,000
0965 486668 Giá: 9,200,000    < - > 0965.65.65.32 Giá: 5,170,000
0965 636686 Giá: 9,200,000    < - > 0965.69.68.66 Giá: 5,170,000
0965 968886 Giá: 9,200,000    < - > 0965.81.88.89 Giá: 5,170,000
0965.3.88868 Giá: 9,200,000    < - > 0965.81.8886 Giá: 5,170,000
0965.86.1993 Giá: 9,200,000    < - > 0965.85.1996 Giá: 5,170,000
0965.86.1994 Giá: 9,200,000    < - > 0965.86.86.83 Giá: 5,170,000
0965.86.1995 Giá: 9,200,000    < - > 0965.86.9996 Giá: 5,170,000
0965.88.1996 Giá: 9,200,000    < - > 0965.91.91.92 Giá: 5,170,000
0966 667892 Giá: 9,200,000    < - > 0965.96.8889 Giá: 5,170,000
0966 909699 Giá: 9,200,000    < - > 0966 169998 Giá: 5,170,000
0966.44.54.64 Giá: 9,200,000    < - > 0966 186678 Giá: 5,170,000
0966.8888.63 Giá: 9,200,000    < - > 0966 369998 Giá: 5,170,000
0967 121121 Giá: 9,200,000    < - > 0966 660119 Giá: 5,170,000
0967.16.4888 Giá: 9,200,000    < - > 0966 661558 Giá: 5,170,000
0967.86.1994 Giá: 9,200,000    < - > 0966 663556 Giá: 5,170,000
0967.86.3979 Giá: 9,200,000    < - > 0966 665828 Giá: 5,170,000
0969 999585 Giá: 9,200,000    < - > 0966 665922 Giá: 5,170,000
0971 888979 Giá: 9,200,000    < - > 0966 666314 Giá: 5,170,000
0971.85.85.88 Giá: 9,200,000    < - > 0966 669086 Giá: 5,170,000
0972 222996 Giá: 9,200,000    < - > 0966 879998 Giá: 5,170,000
0976 135579 Giá: 9,200,000    < - > 0966 956659 Giá: 5,170,000
0976 861996 Giá: 9,200,000    < - > 0966 979969 Giá: 5,170,000
0977 728882 Giá: 9,200,000    < - > 0966 990696 Giá: 5,170,000
0977 888986 Giá: 9,200,000    < - > 0966 996858 Giá: 5,170,000
0978 366686 Giá: 9,200,000    < - > 0966.07.07.09 Giá: 5,170,000
0978 386986 Giá: 9,200,000    < - > 0966.63.63.65 Giá: 5,170,000
0978 888929 Giá: 9,200,000    < - > 0966.68.68.90 Giá: 5,170,000
0979 709079 Giá: 9,200,000    < - > 0966.70.1986 Giá: 5,170,000
0979 991116 Giá: 9,200,000    < - > 0966.85.1986 Giá: 5,170,000
098.34.88868 Giá: 9,200,000    < - > 0966.90.7779 Giá: 5,170,000
098.60.67899 Giá: 9,200,000    < - > 0966.91.91.94 Giá: 5,170,000
0981 078910 Giá: 9,200,000    < - > 0966.95.1993 Giá: 5,170,000
0981 789678 Giá: 9,200,000    < - > 0966.99.2001 Giá: 5,170,000
0981 888968 Giá: 9,200,000    < - > 0966.99.2004 Giá: 5,170,000
0981.8888.29 Giá: 9,200,000    < - > 0967 793222 Giá: 5,170,000
0982 222885 Giá: 9,200,000    < - > 0967.11.8886 Giá: 5,170,000
0983 333991 Giá: 9,200,000    < - > 0967.33.8886 Giá: 5,170,000
0983 838778 Giá: 9,200,000    < - > 0967.39.8886 Giá: 5,170,000
0985 863866 Giá: 9,200,000    < - > 0968 045668 Giá: 5,170,000
0985.11.1989 Giá: 9,200,000    < - > 0968 176817 Giá: 5,170,000
0985.83.85.86 Giá: 9,200,000    < - > 0968 218886 Giá: 5,170,000
0988 379868 Giá: 9,200,000    < - > 0968 396866 Giá: 5,170,000
0988 819996 Giá: 9,200,000    < - > 0968 658858 Giá: 5,170,000
0988 888935 Giá: 9,200,000    < - > 0968 716871 Giá: 5,170,000
0988 958589 Giá: 9,200,000    < - > 0968 792688 Giá: 5,170,000
0988.18.58.68 Giá: 9,200,000    < - > 0968 888516 Giá: 5,170,000
0989 379879 Giá: 9,200,000    < - > 0968 888551 Giá: 5,170,000
0989 929289 Giá: 9,200,000    < - > 0968 969993 Giá: 5,170,000
0989.85.3979 Giá: 9,200,000    < - > 0968.18.19.20 Giá: 5,170,000
0989.96.1993 Giá: 9,200,000    < - > 0968.55.1994 Giá: 5,170,000
0984 284286 Giá: 9,220,000    < - > 0968.59.1990 Giá: 5,170,000
0962 768786 Giá: 9,238,000    < - > 0969 111121 Giá: 5,170,000
0962 610999 Giá: 9,250,000    < - > 0969 359668 Giá: 5,170,000
0966 346886 Giá: 9,250,000    < - > 0969 469869 Giá: 5,170,000
0961 313939 Giá: 9,270,000    < - > 0969 565866 Giá: 5,170,000
0971 313939 Giá: 9,270,000    < - > 0969 589688 Giá: 5,170,000
0985 507779 Giá: 9,290,000    < - > 0969 633363 Giá: 5,170,000
0961 534888 Giá: 9,300,000    < - > 0969 639668 Giá: 5,170,000
0962 850666 Giá: 9,300,000    < - > 0969 965695 Giá: 5,170,000
0964 520888 Giá: 9,300,000    < - > 0969 966909 Giá: 5,170,000
0965.434.434 Giá: 9,300,000    < - > 0969 999426 Giá: 5,170,000
0966.33.55.39 Giá: 9,300,000    < - > 0969.69.69.41 Giá: 5,170,000
0966.36.36.79 Giá: 9,300,000    < - > 0969.82.8338 Giá: 5,170,000
0973 334443 Giá: 9,300,000    < - > 0971 111929 Giá: 5,170,000
0973 334448 Giá: 9,300,000    < - > 0971 111959 Giá: 5,170,000
0973 567891 Giá: 9,300,000    < - > 0971 331993 Giá: 5,170,000
0973 567892 Giá: 9,300,000    < - > 0971 771988 Giá: 5,170,000
0973 567894 Giá: 9,300,000    < - > 0971 862868 Giá: 5,170,000
0973 567895 Giá: 9,300,000    < - > 0971.08.08.78 Giá: 5,170,000
0973 567896 Giá: 9,300,000    < - > 0971.88.68.79 Giá: 5,170,000
0973.371.371 Giá: 9,300,000    < - > 0972.28.28.38 Giá: 5,170,000
0979 567839 Giá: 9,300,000    < - > 0973 004404 Giá: 5,170,000
0982 970 970 Giá: 9,300,000    < - > 0973 040444 Giá: 5,170,000
0985.794.794 Giá: 9,300,000    < - > 0973 586588 Giá: 5,170,000

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét