Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách chặn tin nhắn trên Mobiistar Zoro 4G

Chặn tin nhắn giúp bạn tránh bị làm phiền bởi những người không mong muốn hoặc tin nhắn quảng cáo. Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách  chặn số điện thoại trên Mobiistar Zoro 4G . Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách  chặn tin nhắn trên Mobiistar Zoro 4G .

>>>Tham khảo thêm:

Cách chặn tin nhắn trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Vào tin nhắn nhấn giữ lâu tin nhắn muốn chặn.


Vào tin nhắn nhấn giữ lâu tin nhắn muốn chặn.

Bước 2: Chọn biểu tượng chặn tin nhắn.


Chọn biểu tượng chặn tin nhắn.

Bước 3: Chọn "Chặn".


Chọn "Chặn".

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

08.6886.1979 Giá: 12,000,000    < - > 0886.0886.10 Giá: 5,600,000
08.6886.1980 Giá: 12,000,000    < - > 0886.1979.68 Giá: 5,600,000
08.6886.1981 Giá: 12,000,000    < - > 0886.21.9989 Giá: 5,600,000
08.6886.1982 Giá: 12,000,000    < - > 0886.37.6668 Giá: 5,600,000
08.6886.1983 Giá: 12,000,000    < - > 0886.51.6866 Giá: 5,600,000
08.6886.1984 Giá: 12,000,000    < - > 0886.51.7779 Giá: 5,600,000
08.6886.1986 Giá: 12,000,000    < - > 0886.52.7779 Giá: 5,600,000
08.6886.1987 Giá: 12,000,000    < - > 0886.53.6866 Giá: 5,600,000
08.6886.1990 Giá: 12,000,000    < - > 0886.57.7879 Giá: 5,600,000
08.6886.1991 Giá: 12,000,000    < - > 0886.99.2789 Giá: 5,600,000
08.6886.1993 Giá: 12,000,000    < - > 0886.99.3789 Giá: 5,600,000
08.6886.1994 Giá: 12,000,000    < - > 09.6656.8858  Giá: 5,600,000
08.6886.1995 Giá: 12,000,000    < - > 09.888111.75 Giá: 5,600,000
08.6886.1997 Giá: 12,000,000    < - > 096 19 12789 Giá: 5,600,000
08.6886.1998 Giá: 12,000,000    < - > 096 196 1993 Giá: 5,600,000
08.6886.2005 Giá: 12,000,000    < - > 096.1 110444 Giá: 5,600,000
08.6886.6986 Giá: 12,000,000    < - > 0961 227229 Giá: 5,600,000
08.6899.1979 Giá: 12,000,000    < - > 0961 416668 Giá: 5,600,000
08.6989.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0961 661961 Giá: 5,600,000
08.6996.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0961 877878 Giá: 5,600,000
08.9876543.9 Giá: 12,000,000    < - > 0961 88 1995 Giá: 5,600,000
08.9876543.9 Giá: 12,000,000    < - > 0961.71.1990 Giá: 5,600,000
08.999.888.08 Giá: 12,000,000    < - > 0961.71.1992 Giá: 5,600,000
08.999999.86 Giá: 12,000,000    < - > 0961.99.6866 Giá: 5,600,000
086.888.1966 Giá: 12,000,000    < - > 0962 33 1990 Giá: 5,600,000
086.888.1968 Giá: 12,000,000    < - > 0962 361333 Giá: 5,600,000
086.888.1970 Giá: 12,000,000    < - > 0962 646669 Giá: 5,600,000
086.888.1971 Giá: 12,000,000    < - > 0962 724666 Giá: 5,600,000
086.888.1972 Giá: 12,000,000    < - > 0962 734666 Giá: 5,600,000
086.888.1973 Giá: 12,000,000    < - > 0962 740666 Giá: 5,600,000
086.888.1977 Giá: 12,000,000    < - > 0962 842666 Giá: 5,600,000
086.888.1979 Giá: 12,000,000    < - > 0963.28.3883 Giá: 5,600,000
086.888.1980 Giá: 12,000,000    < - > 0964 22 69 69 Giá: 5,600,000
086.888.1981 Giá: 12,000,000    < - > 0964 33 69 69 Giá: 5,600,000
086.888.1982 Giá: 12,000,000    < - > 0964 39 69 69 Giá: 5,600,000
086.888.1983 Giá: 12,000,000    < - > 0964.39.1368 Giá: 5,600,000
086.888.1984 Giá: 12,000,000    < - > 0964.65.1368 Giá: 5,600,000
086.888.1985 Giá: 12,000,000    < - > 0965 009779 Giá: 5,600,000
086.888.1987 Giá: 12,000,000    < - > 0966.44.33.68 Giá: 5,600,000
086.888.1990 Giá: 12,000,000    < - > 0967 262688 Giá: 5,600,000
086.888.1992 Giá: 12,000,000    < - > 0967 311688 Giá: 5,600,000
086.888.1993 Giá: 12,000,000    < - > 0968 935868 Giá: 5,600,000
086.888.1994 Giá: 12,000,000    < - > 0968.8668.91 Giá: 5,600,000
086.888.1997 Giá: 12,000,000    < - > 0969 166186 Giá: 5,600,000
086.888.1998 Giá: 12,000,000    < - > 0969 200668 Giá: 5,600,000
086.888.2008 Giá: 12,000,000    < - > 0969 690102 Giá: 5,600,000
086.888.2010 Giá: 12,000,000    < - > 0969 690102 Giá: 5,600,000
086.888.2016 Giá: 12,000,000    < - > 0969 909993 Giá: 5,600,000
086.9999.499 Giá: 12,000,000    < - > 0969.75.8886 Giá: 5,600,000
0868 025 025 Giá: 12,000,000    < - > 0969690309  Giá: 5,600,000
0868 168886 Giá: 12,000,000    < - > 0969690309  Giá: 5,600,000
0868 183186 Giá: 12,000,000    < - > 097 166 1996 Giá: 5,600,000
0868 339668 Giá: 12,000,000    < - > 097 246 1988 Giá: 5,600,000
0868 686684 Giá: 12,000,000    < - > 097.38.36663 Giá: 5,600,000
0868 688661 Giá: 12,000,000    < - > 0971 181838 Giá: 5,600,000
0868 688684 Giá: 12,000,000    < - > 0971 506506 Giá: 5,600,000
0868 779889 Giá: 12,000,000    < - > 0971 509509 Giá: 5,600,000
0868 789668 Giá: 12,000,000    < - > 0971 961986 Giá: 5,600,000
0868 789688 Giá: 12,000,000    < - > 0971.168.768 Giá: 5,600,000
0868 809688 Giá: 12,000,000    < - > 0971.82.1992 Giá: 5,600,000
0868 869996 Giá: 12,000,000    < - > 0972.941.555 Giá: 5,600,000
0868 876678 Giá: 12,000,000    < - > 0975.01234.9 Giá: 5,600,000
0868 877889 Giá: 12,000,000    < - > 0975.01234.9 Giá: 5,600,000
0868 899288 Giá: 12,000,000    < - > 0975.66.22.33 Giá: 5,600,000
0868 899789 Giá: 12,000,000    < - > 098 126 3399 Giá: 5,600,000
0868 933668 Giá: 12,000,000    < - > 098 129 3399 Giá: 5,600,000
0868 999949 Giá: 12,000,000    < - > 098 159 3399 Giá: 5,600,000
0868.11.7779 Giá: 12,000,000    < - > 098 16 33399 Giá: 5,600,000
0868.1111.79 Giá: 12,000,000    < - > 098.17.6.1988 Giá: 5,600,000
0868.18.58.68 Giá: 12,000,000    < - > 098.3366.586 Giá: 5,600,000
0868.22.0868 Giá: 12,000,000    < - > 0984 477333 Giá: 5,600,000
0868.35.6886 Giá: 12,000,000    < - > 0984.63.1368 Giá: 5,600,000
0868.39.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0986229911  Giá: 5,600,000
0868.639.868 Giá: 12,000,000    < - > 0988 860168 Giá: 5,600,000
0868.66.1968 Giá: 12,000,000    < - > 0988.40.6969 Giá: 5,600,000
0868.66.1980 Giá: 12,000,000    < - > 0989 255553 Giá: 5,600,000
0868.66.1981 Giá: 12,000,000    < - > 0986.566.166 Giá: 5,625,000
0868.66.1984 Giá: 12,000,000    < - > 09 6668 2014 Giá: 5,650,000
0868.66.1993 Giá: 12,000,000    < - > 0868.246.468 Giá: 5,666,000
0868.68.68.24 Giá: 12,000,000    < - > 086 9339 868 Giá: 5,700,000
0868.68.68.46 Giá: 12,000,000    < - > 0886 231231 Giá: 5,700,000
0868.771.999 Giá: 12,000,000    < - > 0961 599898 Giá: 5,700,000
0868.79.66.79 Giá: 12,000,000    < - > 0961 660669 Giá: 5,700,000
0868.9889.79 Giá: 12,000,000    < - > 0962.20.3979 Giá: 5,700,000
0868.99.6869 Giá: 12,000,000    < - > 0962.71.3979 Giá: 5,700,000
0869 025 025 Giá: 12,000,000    < - > 0965.03.3979 Giá: 5,700,000
0869 688689 Giá: 12,000,000    < - > 0966.71.3979 Giá: 5,700,000
0869 689 986 Giá: 12,000,000    < - > 0968 888022 Giá: 5,700,000
0869.58.8668 Giá: 12,000,000    < - > 0968.71.3979 Giá: 5,700,000
0869.81.8668 Giá: 12,000,000    < - > 0969 666067 Giá: 5,700,000
0869.82.8668 Giá: 12,000,000    < - > 0969 666067 Giá: 5,700,000
0869.86.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0969.71.75.79 Giá: 5,700,000
0869.88.1368 Giá: 12,000,000    < - > 097.11.1.2013 Giá: 5,700,000
0869.888.998 Giá: 12,000,000    < - > 0971 393949 Giá: 5,700,000
0869.8888.69 Giá: 12,000,000    < - > 0971 599898 Giá: 5,700,000
0869.889.998 Giá: 12,000,000    < - > 0972.79.11.39 Giá: 5,700,000
0869.97.97.99 Giá: 12,000,000    < - > 0972.82.82.87 Giá: 5,700,000
088.63.16868 Giá: 12,000,000    < - > 0973.08.68.39 Giá: 5,700,000
0886 000099 Giá: 12,000,000    < - > 0977 777441 Giá: 5,700,000
0886 016999 Giá: 12,000,000    < - > 0977 777442 Giá: 5,700,000

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét