Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Cách chép danh bạ từ Sim vào máy trên Sony Xperia XA1 Ultra

Bạn có thể chép danh bạ từ bộ nhớ Sim vào trong máy để lữu trữ. Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách giới hạn thời gian gọi trên Sony Xperia XA1 Ultra. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách chép danh bạ từ Sim vào máy trên Sony Xperia XA1 Ultra

>>>Tham khảo thêm:
Cách chép danh bạ từ Sim vào máy trên Sony Xperia XA1 Ultra như sau:

Bước 1: Bạn vào danh bạ, chọn dấu ba chấm vào phần Nhập/xuất.​Vào Nhập/xuất

Bước 2: Bạn chọn nhập từ Sim.


Chọn nhập từ Sim

Bước 3: Bạn chọn bộ nhớ điện thoại.Chọn bộ nhớ điện thoại

Bước 4: Bạn chọn ba chấm chọn nhập tất cả để chép toàn bộ danh bạ vào máy.


 Chép danh bạ

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

08.6969.1994 Giá: 9,900,000    < - > 0982 988368 Giá: 5,200,000
08.6969.1995 Giá: 9,900,000    < - > 0982 992111 Giá: 5,200,000
08.6969.1996 Giá: 9,900,000    < - > 0983 222882 Giá: 5,200,000
08.6969.1997 Giá: 9,900,000    < - > 0983 29 3636 Giá: 5,200,000
08.6969.1998 Giá: 9,900,000    < - > 0983 426333 Giá: 5,200,000
086.81.81.881 Giá: 9,900,000    < - > 0983 616336 Giá: 5,200,000
086.9999.186 Giá: 9,900,000    < - > 0983 679889 Giá: 5,200,000
086.9999.386 Giá: 9,900,000    < - > 0983 690868 Giá: 5,200,000
0868 333688 Giá: 9,900,000    < - > 0983 799229 Giá: 5,200,000
0868 388898 Giá: 9,900,000    < - > 0983 828968 Giá: 5,200,000
0868 666568 Giá: 9,900,000    < - > 0983 883183 Giá: 5,200,000
0868 672222 Giá: 9,900,000    < - > 0983 897988 Giá: 5,200,000
0868 688186 Giá: 9,900,000    < - > 0983 996179 Giá: 5,200,000
0868 818838 Giá: 9,900,000    < - > 0983.55.1997 Giá: 5,200,000
0868 822668 Giá: 9,900,000    < - > 0983.86.52.86 Giá: 5,200,000
0868 919199 Giá: 9,900,000    < - > 0984.33.43.53 Giá: 5,200,000
0868 939898 Giá: 9,900,000    < - > 0985 01 03 05 Giá: 5,200,000
0868.03.86.68 Giá: 9,900,000    < - > 0985 067333 Giá: 5,200,000
0868.29.3979 Giá: 9,900,000    < - > 0985 159966 Giá: 5,200,000
0868.32.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0985 200868 Giá: 5,200,000
0868.37.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0985 365886 Giá: 5,200,000
0868.55.8886 Giá: 9,900,000    < - > 0985 522979 Giá: 5,200,000
0868.55.8886 Giá: 9,900,000    < - > 0985 627222 Giá: 5,200,000
0868.55.8889 Giá: 9,900,000    < - > 0985 667986 Giá: 5,200,000
0868.55.8889 Giá: 9,900,000    < - > 0985 713688 Giá: 5,200,000
0868.687.688 Giá: 9,900,000    < - > 0985 761222 Giá: 5,200,000
0868.79.79.97 Giá: 9,900,000    < - > 0985 838879 Giá: 5,200,000
0869 188199 Giá: 9,900,000    < - > 0985 928968 Giá: 5,200,000
0869 188199 Giá: 9,900,000    < - > 0985 989992 Giá: 5,200,000
0869 386866 Giá: 9,900,000    < - > 0985.9999.70 Giá: 5,200,000
0869 396989 Giá: 9,900,000    < - > 0986 216286 Giá: 5,200,000
0869 679779 Giá: 9,900,000    < - > 0986 275686 Giá: 5,200,000
0869 969979 Giá: 9,900,000    < - > 0986 311186 Giá: 5,200,000
0869 991102 Giá: 9,900,000    < - > 0986 326779 Giá: 5,200,000
0869.00.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0986 431222 Giá: 5,200,000
0869.11.1102 Giá: 9,900,000    < - > 0986 616226 Giá: 5,200,000
0869.11.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0986 669186 Giá: 5,200,000
0869.11.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0986 671668 Giá: 5,200,000
0869.12.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0986.1969.68 Giá: 5,200,000
0869.123.678 Giá: 9,900,000    < - > 0986.5678.38 Giá: 5,200,000
0869.13.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0986.73.1992 Giá: 5,200,000
0869.18.8686 Giá: 9,900,000    < - > 0986.89.89.83 Giá: 5,200,000
0869.19.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0987 133633 Giá: 5,200,000
0869.19.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0987 186879 Giá: 5,200,000
0869.2.4.6.8.10 Giá: 9,900,000    < - > 0987 199111 Giá: 5,200,000
0869.22.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0987 270333 Giá: 5,200,000
0869.234.456 Giá: 9,900,000    < - > 0987 299939 Giá: 5,200,000
0869.234.678 Giá: 9,900,000    < - > 0987 418789 Giá: 5,200,000
0869.26.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0987 513668 Giá: 5,200,000
0869.28.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0987 574789 Giá: 5,200,000
0869.29.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0987 686586 Giá: 5,200,000
0869.29.8668 Giá: 9,900,000    < - > 0987 921868 Giá: 5,200,000
0869.33.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0987.36.1995 Giá: 5,200,000
0869.36.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0988 155179 Giá: 5,200,000
0869.366.388 Giá: 9,900,000    < - > 0988 190868 Giá: 5,200,000
0869.55.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0988 209779 Giá: 5,200,000
0869.65.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0988 220779 Giá: 5,200,000
0869.68.3979 Giá: 9,900,000    < - > 0988 322279 Giá: 5,200,000
0869.68.98.68 Giá: 9,900,000    < - > 0988 518979 Giá: 5,200,000
0869.789.678 Giá: 9,900,000    < - > 0988 610222 Giá: 5,200,000
0869.83.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0988 668608 Giá: 5,200,000
0869.866.996 Giá: 9,900,000    < - > 0988 672686 Giá: 5,200,000
0869.88.3979 Giá: 9,900,000    < - > 0988 691984 Giá: 5,200,000
0869.886.986 Giá: 9,900,000    < - > 0988 727797 Giá: 5,200,000
0869.888.186 Giá: 9,900,000    < - > 0988 823879 Giá: 5,200,000
0869.888.386 Giá: 9,900,000    < - > 0988 828208 Giá: 5,200,000
0869.888.586 Giá: 9,900,000    < - > 0988 829279 Giá: 5,200,000
0869.888.986 Giá: 9,900,000    < - > 0988 831679 Giá: 5,200,000
0869.889.686 Giá: 9,900,000    < - > 0988 889830 Giá: 5,200,000
0869.89.3979 Giá: 9,900,000    < - > 0988.49.6699 Giá: 5,200,000
0869.89.6886 Giá: 9,900,000    < - > 0988.62.5252 Giá: 5,200,000
0869.896.686 Giá: 9,900,000    < - > 0989 182879 Giá: 5,200,000
0869.899.686 Giá: 9,900,000    < - > 0989 232179 Giá: 5,200,000
0869.995.686 Giá: 9,900,000    < - > 0989 268338 Giá: 5,200,000
0869.996.686 Giá: 9,900,000    < - > 0989 276979 Giá: 5,200,000
088.880.16.18 Giá: 9,900,000    < - > 0989 313883 Giá: 5,200,000
0886 262868 Giá: 9,900,000    < - > 0989 361886 Giá: 5,200,000
0886 559555 Giá: 9,900,000    < - > 0989 371779 Giá: 5,200,000
0886 566568 Giá: 9,900,000    < - > 0989 499868 Giá: 5,200,000
0886 586686 Giá: 9,900,000    < - > 0989 573222 Giá: 5,200,000
0886 597779 Giá: 9,900,000    < - > 0989 625779 Giá: 5,200,000
0886 688179 Giá: 9,900,000    < - > 0989 655579 Giá: 5,200,000
0886 788679 Giá: 9,900,000    < - > 0989 771886 Giá: 5,200,000
0886 789879 Giá: 9,900,000    < - > 0989 850686 Giá: 5,200,000
0886.06.16.26 Giá: 9,900,000    < - > 0989 869639 Giá: 5,200,000
0886.11.8868 Giá: 9,900,000    < - > 0989.509.333 Giá: 5,200,000
0886.31.3979 Giá: 9,900,000    < - > 0966 661511 Giá: 5,250,000
0886.39.6668 Giá: 9,900,000    < - > 0966 661601 Giá: 5,250,000
0886.39.8889 Giá: 9,900,000    < - > 0966 661621 Giá: 5,250,000
0886.59.59.79 Giá: 9,900,000    < - > 0966 665593 Giá: 5,250,000
0886.68.62.68 Giá: 9,900,000    < - > 0971 795599 Giá: 5,250,000
0886.78.78.68 Giá: 9,900,000    < - > 0982 791984 Giá: 5,286,000
0886.79.66.79 Giá: 9,900,000    < - > 0989 821987 Giá: 5,299,000
0886.79.8889 Giá: 9,900,000    < - > 0868 647878 Giá: 5,300,000
096.111.83.83 Giá: 9,900,000    < - > 096.27.6.1991 Giá: 5,300,000
0961 181988 Giá: 9,900,000    < - > 0961 060868 Giá: 5,300,000
0961 365789 Giá: 9,900,000    < - > 0961 394041 Giá: 5,300,000
0961 373456 Giá: 9,900,000    < - > 0961 633838 Giá: 5,300,000
0961 636268 Giá: 9,900,000    < - > 0962 741666 Giá: 5,300,000
0961 939868 Giá: 9,900,000    < - > 0962 841666 Giá: 5,300,000

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét