Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách chụp ảnh bằng giọng nói trên Mobiistar Zoro 4G

Chụp ảnh bằng giọng nói giúp bạn có thể dễ dàng có được những tấm ảnh ưng ý nhất.  Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách thay đổi chủ đề trên Mobiistar Zoro 4G  . Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách chụp ảnh bằng giọng nói trên Mobiistar Zoro 4G .

>>>Tham khảo thêm:
 Cách chụp ảnh bằng giọng nói trên Mobiistar Zoro 4G  như sau:

Bước 1: Vào "Máy ảnh".


Vào "Máy ảnh".

Bước 2: Chọn dấu 3 gạch.


Chọn dấu 3 gạch.

Bước 3: Chọn "Chụp ảnh bằng giọng nói".


Chọn "Chụp ảnh bằng giọng nói".

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0971.26.3456 Giá: 12,000,000    < - > 0886 176179 Giá: 5,800,000
0971.3333.68 Giá: 12,000,000    < - > 0886 189868 Giá: 5,800,000
0971.3333.68 Giá: 12,000,000    < - > 0886 199868 Giá: 5,800,000
0971.39.39.68 Giá: 12,000,000    < - > 0886 255668 Giá: 5,800,000
0971.52.53.54 Giá: 12,000,000    < - > 0886 331668 Giá: 5,800,000
0971.53.54.55 Giá: 12,000,000    < - > 0886 339686 Giá: 5,800,000
0971.55.56.57 Giá: 12,000,000    < - > 0886 383789 Giá: 5,800,000
0971.65.66.67 Giá: 12,000,000    < - > 0886 399686 Giá: 5,800,000
0971.99.6669 Giá: 12,000,000    < - > 0886 578889 Giá: 5,800,000
0972 276668 Giá: 12,000,000    < - > 0886 588699 Giá: 5,800,000
0972.57.4567 Giá: 12,000,000    < - > 0886 677668 Giá: 5,800,000
0972.878.979 Giá: 12,000,000    < - > 0886 679868 Giá: 5,800,000
0973 515 666 Giá: 12,000,000    < - > 0886 700789 Giá: 5,800,000
0973.29.4567 Giá: 12,000,000    < - > 0886 709789 Giá: 5,800,000
0974 088889 Giá: 12,000,000    < - > 0886 755789 Giá: 5,800,000
0974 442444 Giá: 12,000,000    < - > 0886 767668 Giá: 5,800,000
0975 567895 Giá: 12,000,000    < - > 0886 788979 Giá: 5,800,000
0975 567896 Giá: 12,000,000    < - > 0886 811688 Giá: 5,800,000
0975 621621 Giá: 12,000,000    < - > 0886 822688 Giá: 5,800,000
0975.64.66.69 Giá: 12,000,000    < - > 0886 839879 Giá: 5,800,000
0976 579555 Giá: 12,000,000    < - > 0886 911668 Giá: 5,800,000
0976 699969 Giá: 12,000,000    < - > 0886 919688 Giá: 5,800,000
0976 767889 Giá: 12,000,000    < - > 0886 929686 Giá: 5,800,000
0976 899868 Giá: 12,000,000    < - > 0886.11.9968 Giá: 5,800,000
0976 998988 Giá: 12,000,000    < - > 0886.17.3979 Giá: 5,800,000
0976.77.8868 Giá: 12,000,000    < - > 0886.18.6879 Giá: 5,800,000
0977 711179 Giá: 12,000,000    < - > 0886.21.6668 Giá: 5,800,000
0977 92 8668 Giá: 12,000,000    < - > 0886.22.1868 Giá: 5,800,000
0977 997988 Giá: 12,000,000    < - > 0886.22.9968 Giá: 5,800,000
0978.164.164 Giá: 12,000,000    < - > 0886.31.6668 Giá: 5,800,000
0978.33.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0886.31.7779 Giá: 5,800,000
0978.78.1990 Giá: 12,000,000    < - > 0886.31.8688 Giá: 5,800,000
0979 229889 Giá: 12,000,000    < - > 0886.31.8889 Giá: 5,800,000
0979 229889 Giá: 12,000,000    < - > 0886.32.7779 Giá: 5,800,000
0979 567896 Giá: 12,000,000    < - > 0886.37.8889 Giá: 5,800,000
0979 567897 Giá: 12,000,000    < - > 0886.38.7779 Giá: 5,800,000
0979 789568 Giá: 12,000,000    < - > 0886.51.6668 Giá: 5,800,000
0979 789986 Giá: 12,000,000    < - > 0886.51.8688 Giá: 5,800,000
0979 856788 Giá: 12,000,000    < - > 0886.51.8889 Giá: 5,800,000
0979 879333 Giá: 12,000,000    < - > 0886.52.6668 Giá: 5,800,000
0979 889986 Giá: 12,000,000    < - > 0886.52.8688 Giá: 5,800,000
0979.68.1988 Giá: 12,000,000    < - > 0886.52.8889 Giá: 5,800,000
098 112 8989 Giá: 12,000,000    < - > 0886.53.7779 Giá: 5,800,000
098.11.88898 Giá: 12,000,000    < - > 0886.53.8688 Giá: 5,800,000
098.179.8688 Giá: 12,000,000    < - > 0886.53.8889 Giá: 5,800,000
098.44.55.444 Giá: 12,000,000    < - > 0886.56.6686 Giá: 5,800,000
098.579.0666 Giá: 12,000,000    < - > 0886.57.6668 Giá: 5,800,000
0981 07 8686 Giá: 12,000,000    < - > 0886.58.6879 Giá: 5,800,000
0981 100002 Giá: 12,000,000    < - > 0886.58.7779 Giá: 5,800,000
0981 111152 Giá: 12,000,000    < - > 0886.61.3979 Giá: 5,800,000
0981 111995 Giá: 12,000,000    < - > 0886.69.9968 Giá: 5,800,000
0981 111997 Giá: 12,000,000    < - > 0886.79.9968 Giá: 5,800,000
0981 185599 Giá: 12,000,000    < - > 09.7887.7767 Giá: 5,800,000
0981 245789 Giá: 12,000,000    < - > 09.8778.0770 Giá: 5,800,000
0981 333636 Giá: 12,000,000    < - > 096 183 1988 Giá: 5,800,000
0981 379979 Giá: 12,000,000    < - > 096 99998 01 Giá: 5,800,000
0981 58.59.59 Giá: 12,000,000    < - > 096.29.13688 Giá: 5,800,000
0981 611989 Giá: 12,000,000    < - > 096.379.8181 Giá: 5,800,000
0981 668568 Giá: 12,000,000    < - > 0961 316969 Giá: 5,800,000
0981 699668 Giá: 12,000,000    < - > 0961 393868 Giá: 5,800,000
0981 699688 Giá: 12,000,000    < - > 0961 511668 Giá: 5,800,000
0981 795599 Giá: 12,000,000    < - > 0961 698898 Giá: 5,800,000
0981 969968 Giá: 12,000,000    < - > 0961 799996 Giá: 5,800,000
0981 969996 Giá: 12,000,000    < - > 0961 885686 Giá: 5,800,000
0981 978789 Giá: 12,000,000    < - > 0961 886388 Giá: 5,800,000
0981 998789 Giá: 12,000,000    < - > 0961 922979 Giá: 5,800,000
0981.00.68.79 Giá: 12,000,000    < - > 0961.06.9696 Giá: 5,800,000
0981.00.8688 Giá: 12,000,000    < - > 0961.60.6969 Giá: 5,800,000
0981.04.05.06 Giá: 12,000,000    < - > 0961.88.9779 Giá: 5,800,000
0981.13.49.53 Giá: 12,000,000    < - > 0961.88.9779 Giá: 5,800,000
0981.139.239 Giá: 12,000,000    < - > 0962 790666 Giá: 5,800,000
0981.186.183 Giá: 12,000,000    < - > 0962 794666 Giá: 5,800,000
0981.20.21.22 Giá: 12,000,000    < - > 0962 965569 Giá: 5,800,000
0981.22.23.24 Giá: 12,000,000    < - > 0962.15.8868 Giá: 5,800,000
0981.32.33.34 Giá: 12,000,000    < - > 0962.888.451 Giá: 5,800,000
0981.33.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0963.169.869 Giá: 5,800,000
0981.40.41.42 Giá: 12,000,000    < - > 0963.182.189 Giá: 5,800,000
0981.41.42.43 Giá: 12,000,000    < - > 0963.661.116 Giá: 5,800,000
0981.462.999 Giá: 12,000,000    < - > 0963.85.85.68 Giá: 5,800,000
0981.59.5599 Giá: 12,000,000    < - > 0963.86.80.86 Giá: 5,800,000
0981.68.62.68 Giá: 12,000,000    < - > 0963.96.97.99 Giá: 5,800,000
0981.77.68.79 Giá: 12,000,000    < - > 0964.1111.87 Giá: 5,800,000
0981.77.87.97 Giá: 12,000,000    < - > 0965 199868 Giá: 5,800,000
0981.81.81.16 Giá: 12,000,000    < - > 0965 33 1993 Giá: 5,800,000
0981.81.81.36 Giá: 12,000,000    < - > 0965.51.1368 Giá: 5,800,000
0981.81.81.61 Giá: 12,000,000    < - > 0965.52.1368 Giá: 5,800,000
0981.86.82.86 Giá: 12,000,000    < - > 0965.53.1368 Giá: 5,800,000
0981.88.79.68 Giá: 12,000,000    < - > 0965.62.1368 Giá: 5,800,000
0981.89.79.68 Giá: 12,000,000    < - > 0965.68.25.68 Giá: 5,800,000
0981.92.93.94 Giá: 12,000,000    < - > 0965.97.1368 Giá: 5,800,000
0982 679979 Giá: 12,000,000    < - > 0966 268969 Giá: 5,800,000
0982 869868 Giá: 12,000,000    < - > 0966 989191 Giá: 5,800,000
0982.13.49.53 Giá: 12,000,000    < - > 0966.23.1986 Giá: 5,800,000
0982.68.7779 Giá: 12,000,000    < - > 0967 888458 Giá: 5,800,000
0983 288988 Giá: 12,000,000    < - > 0967 969989 Giá: 5,800,000
0983 333385 Giá: 12,000,000    < - > 0967.222.278 Giá: 5,800,000
0983 661686 Giá: 12,000,000    < - > 0967.5555.13 Giá: 5,800,000
0983 838679 Giá: 12,000,000    < - > 0967.68.1980 Giá: 5,800,000
0983.25.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0968 110886 Giá: 5,800,000
0983.39.89.39 Giá: 12,000,000    < - > 0968 268969 Giá: 5,800,000

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét