Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách ghi âm cuộc gọi trên Mobiistar Zoro 4G

Ghi âm cuộc gọi giúp bạn lưu lại những cuộc gọi quan trọng trong công việc cần thiết.  Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách chụp ảnh bằng giọng nói trên Mobiistar Zoro 4G   . Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách ghi âm cuộc gọi trên Mobiistar Zoro 4G .

>>>Tham khảo thêm:

Cách ghi âm cuộc gọi trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Bắt đầu đàm thoại và chọn dấu 3 chấm.


Bắt đầu đàm thoại và chọn dấu 3 chấm.

Bước 2: Chọn "Bắt đầu ghi âm".


Chọn "Bắt đầu ghi âm".

Bước 3: Máy bắt đầu ghi âm.


Máy bắt đầu ghi âm.

Bước 4: Vị trí lưu file ghi âm.


Vị trí lưu file ghi âm.

Qua hai bước đơn giản bạn đã thực hiện thanh công ghi âm cuộc gọi trên Mobiistar Zoro 4G. Chúc các bạn thao tác thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0983.58.28.68 Giá: 12,000,000    < - > 0968.27.1368 Giá: 5,800,000
0984 689789 Giá: 12,000,000    < - > 0968.294.555 Giá: 5,800,000
0984.77.77.00 Giá: 12,000,000    < - > 0968.3388.29 Giá: 5,800,000
0985 089189 Giá: 12,000,000    < - > 0968.36.16.86 Giá: 5,800,000
0985 222221 Giá: 12,000,000    < - > 0968.388.099 Giá: 5,800,000
0985 288298 Giá: 12,000,000    < - > 0968.9393.89 Giá: 5,800,000
0985 858080 Giá: 12,000,000    < - > 0969 688268 Giá: 5,800,000
0985 919668 Giá: 12,000,000    < - > 0969.51.1368 Giá: 5,800,000
0985 999588 Giá: 12,000,000    < - > 0969.58.83.86 Giá: 5,800,000
0985.66.1988 Giá: 12,000,000    < - > 0969.68.25.68 Giá: 5,800,000
0985.68.1996 Giá: 12,000,000    < - > 0969.68.92.68 Giá: 5,800,000
0985.79.1994 Giá: 12,000,000    < - > 0969.85.8998 Giá: 5,800,000
0985.80.6668 Giá: 12,000,000    < - > 0969.86.1993 Giá: 5,800,000
0986 116113 Giá: 12,000,000    < - > 0969.97.7879 Giá: 5,800,000
0986 119339 Giá: 12,000,000    < - > 097.23.6.1992 Giá: 5,800,000
0986 133331 Giá: 12,000,000    < - > 097.5678.618 Giá: 5,800,000
0986 558655 Giá: 12,000,000    < - > 097.98.22220 Giá: 5,800,000
0986 699268 Giá: 12,000,000    < - > 0971 108899 Giá: 5,800,000
0986.2222.02 Giá: 12,000,000    < - > 0971 231668 Giá: 5,800,000
0986.2222.32 Giá: 12,000,000    < - > 0971 752666 Giá: 5,800,000
0986.63.65.68 Giá: 12,000,000    < - > 0971 848889 Giá: 5,800,000
0986.65.65.66 Giá: 12,000,000    < - > 0971 886986 Giá: 5,800,000
0987 379389 Giá: 12,000,000    < - > 0971.23.5858 Giá: 5,800,000
0987.62.86.86 Giá: 12,000,000    < - > 0971.38.1368 Giá: 5,800,000
0988 366222 Giá: 12,000,000    < - > 0971.61.6969 Giá: 5,800,000
0988 454454 Giá: 12,000,000    < - > 0971.7788.68 Giá: 5,800,000
0988 588598 Giá: 12,000,000    < - > 0972 568656 Giá: 5,800,000
0988 589969 Giá: 12,000,000    < - > 0972.880.188 Giá: 5,800,000
0988 662789 Giá: 12,000,000    < - > 0972.89.83.86 Giá: 5,800,000
0988 688890 Giá: 12,000,000    < - > 0972.8989.58 Giá: 5,800,000
0988 889283 Giá: 12,000,000    < - > 0973 451997 Giá: 5,800,000
0988 889863 Giá: 12,000,000    < - > 0973 571993 Giá: 5,800,000
0988 915777 Giá: 12,000,000    < - > 0973.0000.82 Giá: 5,800,000
0988 953939 Giá: 12,000,000    < - > 0973.16.6969 Giá: 5,800,000
0988.1386.79 Giá: 12,000,000    < - > 0973.21.27.29 Giá: 5,800,000
0988.59.8889 Giá: 12,000,000    < - > 0973.222.696 Giá: 5,800,000
0988.63.63.69 Giá: 12,000,000    < - > 0973.61.1368 Giá: 5,800,000
09888 8.3156 Giá: 12,000,000    < - > 0973.62.6969 Giá: 5,800,000
0989 222386 Giá: 12,000,000    < - > 0973.81.86.87 Giá: 5,800,000
0989 295868 Giá: 12,000,000    < - > 0973.82.84.85 Giá: 5,800,000
0989 336366 Giá: 12,000,000    < - > 0973.997.977 Giá: 5,800,000
0989 890606 Giá: 12,000,000    < - > 0975 861786 Giá: 5,800,000
0989.10.1368 Giá: 12,000,000    < - > 0975 891998 Giá: 5,800,000
0988.67.3939 Giá: 12,060,000    < - > 0975.12.13.16 Giá: 5,800,000
0961.92.93.94 Giá: 12,100,000    < - > 0975.19.1998 Giá: 5,800,000
0968.68.07.68 Giá: 12,100,000    < - > 0975.22.27.28 Giá: 5,800,000
0971 763456 Giá: 12,100,000    < - > 0975.333.303 Giá: 5,800,000
0971 993456 Giá: 12,100,000    < - > 0975.39.79.29 Giá: 5,800,000
0971.90.91.92 Giá: 12,100,000    < - > 0975.583.589 Giá: 5,800,000
0971.92.93.94 Giá: 12,100,000    < - > 0975.71.75.78 Giá: 5,800,000
0869 333789 Giá: 12,300,000    < - > 0975.80.83.87 Giá: 5,800,000
0869 654321 Giá: 12,300,000    < - > 0975.93.98.98 Giá: 5,800,000
0968 111102 Giá: 12,350,000    < - > 0976 551998 Giá: 5,800,000
0968 378666 Giá: 12,386,000    < - > 0976 679179 Giá: 5,800,000
0989 596777 Giá: 12,386,000    < - > 0976 860586 Giá: 5,800,000
0962 27 27 77 Giá: 12,400,000    < - > 0976.0000.35 Giá: 5,800,000
08.99.997.789 Giá: 12,500,000    < - > 0976.1111.50 Giá: 5,800,000
0868 345689 Giá: 12,500,000    < - > 0976.39.69.39 Giá: 5,800,000
0868 686333 Giá: 12,500,000    < - > 0976.511.151 Giá: 5,800,000
0868 790979 Giá: 12,500,000    < - > 0976.7777.28 Giá: 5,800,000
0868 886 896 Giá: 12,500,000    < - > 0977 578886 Giá: 5,800,000
0868 898689 Giá: 12,500,000    < - > 0977 779566 Giá: 5,800,000
0868 96 86 96 Giá: 12,500,000    < - > 0977 867286 Giá: 5,800,000
0868.28.88.28 Giá: 12,500,000    < - > 0977.15.16.19 Giá: 5,800,000
0868.91.1368 Giá: 12,500,000    < - > 0977.21.23.26 Giá: 5,800,000
0869.18.8668 Giá: 12,500,000    < - > 0977.68.1995 Giá: 5,800,000
0869.28.8668 Giá: 12,500,000    < - > 0978 018618 Giá: 5,800,000
0869.38.8668 Giá: 12,500,000    < - > 0978 268969 Giá: 5,800,000
096 248 0000 Giá: 12,500,000    < - > 0978.177.774 Giá: 5,800,000
0961 391368 Giá: 12,500,000    < - > 0978.23.27.28 Giá: 5,800,000
0961 398668 Giá: 12,500,000    < - > 0978.51.53.58 Giá: 5,800,000
0961 798668 Giá: 12,500,000    < - > 0978.51.56.57 Giá: 5,800,000
0961 799777 Giá: 12,500,000    < - > 0978.56.56.16 Giá: 5,800,000
0961 866779 Giá: 12,500,000    < - > 0979 018918 Giá: 5,800,000
0961 886779 Giá: 12,500,000    < - > 0979 030886 Giá: 5,800,000
0961.18.88.18 Giá: 12,500,000    < - > 0979 069169 Giá: 5,800,000
0961.22.6969 Giá: 12,500,000    < - > 0979 256568 Giá: 5,800,000
0962 391368 Giá: 12,500,000    < - > 0979 268969 Giá: 5,800,000
0962 593979 Giá: 12,500,000    < - > 0979 292899 Giá: 5,800,000
0962.494.999 Giá: 12,500,000    < - > 0979 969386 Giá: 5,800,000
0963 56 0000 Giá: 12,500,000    < - > 0979.2222.01 Giá: 5,800,000
0964 886779 Giá: 12,500,000    < - > 0979.333.302 Giá: 5,800,000
0964 955955 Giá: 12,500,000    < - > 0979.333.395 Giá: 5,800,000
0965 111686 Giá: 12,500,000    < - > 0979.3939.83 Giá: 5,800,000
0965.33.1368 Giá: 12,500,000    < - > 0979.456.468 Giá: 5,800,000
0965.6 1.0000 Giá: 12,500,000    < - > 0979.511.151 Giá: 5,800,000
0965.79.6668 Giá: 12,500,000    < - > 0979.68.79.18 Giá: 5,800,000
0966 524888 Giá: 12,500,000    < - > 098.222.7896 Giá: 5,800,000
0966 651368 Giá: 12,500,000    < - > 098.269.3896 Giá: 5,800,000
0966 781998 Giá: 12,500,000    < - > 098.50.22268 Giá: 5,800,000
0966 991100 Giá: 12,500,000    < - > 098.7778.178 Giá: 5,800,000
0966 995500 Giá: 12,500,000    < - > 0981 131789 Giá: 5,800,000
0968 698 896 Giá: 12,500,000    < - > 0981 280426 Giá: 5,800,000
0969 279679 Giá: 12,500,000    < - > 0981 316969 Giá: 5,800,000
0969 740000 Giá: 12,500,000    < - > 0981 516969 Giá: 5,800,000
0969 798689 Giá: 12,500,000    < - > 0981 531995 Giá: 5,800,000
0969 888179 Giá: 12,500,000    < - > 0981 616779 Giá: 5,800,000
0969 896 899 Giá: 12,500,000    < - > 0981 686986 Giá: 5,800,000
09696.43.888 Giá: 12,500,000    < - > 0981 711988 Giá: 5,800,000
097 237 0000 Giá: 12,500,000    < - > 0981 898188 Giá: 5,800,000
>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét