Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Kiểm tra số điểm cảm ứng trên Mobiistar Zoro 4G

Điện thoại cảm ứng có số điểm cảm ứng càng nhiều thì cảm ứng càng mượt và nhạy. Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách chia sẻ 3G làm Wifi trên Mobiistar Zoro 4G. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra số điểm cảm ứng trên Mobiistar Zoro 4G    .  

>>>Tham khảo thêm:
Số điểm cảm ứng trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Antutu, mở lên chọn "Sreen test".


Chọn "Sreen test".

Bước 2: Chọn "Thử đa điểm".


Chọn "Thử đa điểm".

Bước 3: Dùng ngón tay chạm vào thử. Mobiistar Zoro 4G có 2 điểm.


Dùng ngón tay chạm vào thử. Mobiistar Zoro 4G có 2 điểm.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0961 711666 Giá: 15,000,000    < - > 0967 992789 Giá: 6,000,000
0961 767666 Giá: 15,000,000    < - > 0967.11.1987 Giá: 6,000,000
0961 771666 Giá: 15,000,000    < - > 0967.365.979 Giá: 6,000,000
0961 799997 Giá: 15,000,000    < - > 0967.56.1988 Giá: 6,000,000
0961 799997 Giá: 15,000,000    < - > 0967.66.1985 Giá: 6,000,000
0961 800666 Giá: 15,000,000    < - > 09676 7.9669 Giá: 6,000,000
0961 800900 Giá: 15,000,000    < - > 0968 02 1991 Giá: 6,000,000
0961 841999 Giá: 15,000,000    < - > 0968 166368 Giá: 6,000,000
0961 968886 Giá: 15,000,000    < - > 0968 250368 Giá: 6,000,000
0961 986668 Giá: 15,000,000    < - > 0968 293339 Giá: 6,000,000
0961 988868 Giá: 15,000,000    < - > 0968 299997 Giá: 6,000,000
0961.33.6969 Giá: 15,000,000    < - > 0968 339539 Giá: 6,000,000
0961.33.88.33 Giá: 15,000,000    < - > 0968 399995 Giá: 6,000,000
0961.33.99.33 Giá: 15,000,000    < - > 0968 669169 Giá: 6,000,000
0961.44.77.99 Giá: 15,000,000    < - > 0968 886113 Giá: 6,000,000
0961.530.530 Giá: 15,000,000    < - > 0968 888265 Giá: 6,000,000
0961.55.6969 Giá: 15,000,000    < - > 0968 888294 Giá: 6,000,000
0961.66.68.69 Giá: 15,000,000    < - > 0968 899339 Giá: 6,000,000
0961.69.6699 Giá: 15,000,000    < - > 0968 963866 Giá: 6,000,000
0961.69.9966 Giá: 15,000,000    < - > 0968 986286 Giá: 6,000,000
0961.736.736 Giá: 15,000,000    < - > 0968 986838 Giá: 6,000,000
0961.82.4444 Giá: 15,000,000    < - > 0968 988179 Giá: 6,000,000
0961.888.368 Giá: 15,000,000    < - > 0968 988279 Giá: 6,000,000
0961.89.89.88 Giá: 15,000,000    < - > 0968 991886 Giá: 6,000,000
0961.96.9966 Giá: 15,000,000    < - > 0968.10.8886 Giá: 6,000,000
0961.98.9988 Giá: 15,000,000    < - > 0968.16.7879 Giá: 6,000,000
09611..09611 Giá: 15,000,000    < - > 0968.23.1995 Giá: 6,000,000
0962 085 085 Giá: 15,000,000    < - > 0968.66.1969 Giá: 6,000,000
0962 568339 Giá: 15,000,000    < - > 0968.83.1983 Giá: 6,000,000
0962 739888 Giá: 15,000,000    < - > 0968.92.3688 Giá: 6,000,000
0962 799997 Giá: 15,000,000    < - > 0968.99.8690 Giá: 6,000,000
0962 799997 Giá: 15,000,000    < - > 0969 089688 Giá: 6,000,000
0962 999922 Giá: 15,000,000    < - > 0969 099968 Giá: 6,000,000
0962.0000.55 Giá: 15,000,000    < - > 0969 102868 Giá: 6,000,000
0962.0000.66 Giá: 15,000,000    < - > 0969 115113 Giá: 6,000,000
0962.39.3456 Giá: 15,000,000    < - > 0969 169979 Giá: 6,000,000
0962.78.78.87 Giá: 15,000,000    < - > 0969 229668 Giá: 6,000,000
0962.78.87.78 Giá: 15,000,000    < - > 0969 236923 Giá: 6,000,000
0962.78.88.98 Giá: 15,000,000    < - > 0969 378679 Giá: 6,000,000
0962.86.99.39 Giá: 15,000,000    < - > 0969 383869 Giá: 6,000,000
0963 000088 Giá: 15,000,000    < - > 0969 383986 Giá: 6,000,000
0963 399779 Giá: 15,000,000    < - > 0969 48 1368 Giá: 6,000,000
0963 592 592 Giá: 15,000,000    < - > 0969 551668 Giá: 6,000,000
0963 898868 Giá: 15,000,000    < - > 0969 566956 Giá: 6,000,000
0963 906906 Giá: 15,000,000    < - > 0969 598988 Giá: 6,000,000
0963 999779 Giá: 15,000,000    < - > 0969 599879 Giá: 6,000,000
0963.18.18.38 Giá: 15,000,000    < - > 0969 668179 Giá: 6,000,000
0963.435.435 Giá: 15,000,000    < - > 0969 680886 Giá: 6,000,000
0963.49.53.78 Giá: 15,000,000    < - > 0969 683268 Giá: 6,000,000
0964 049053 Giá: 15,000,000    < - > 0969 691717 Giá: 6,000,000
0964 686879 Giá: 15,000,000    < - > 0969 695558 Giá: 6,000,000
0964.25.6868 Giá: 15,000,000    < - > 0969 695899 Giá: 6,000,000
0965 565885 Giá: 15,000,000    < - > 0969 698885 Giá: 6,000,000
0965 637999 Giá: 15,000,000    < - > 0969 838393 Giá: 6,000,000
0965 666368 Giá: 15,000,000    < - > 0969 888595 Giá: 6,000,000
0965 789678 Giá: 15,000,000    < - > 0969 936399 Giá: 6,000,000
0965.2222.68 Giá: 15,000,000    < - > 0969 965696 Giá: 6,000,000
0965.2222.68 Giá: 15,000,000    < - > 0969 989929 Giá: 6,000,000
0965.47.86.86 Giá: 15,000,000    < - > 0969 999391 Giá: 6,000,000
0966 117711 Giá: 15,000,000    < - > 0969.03.8886 Giá: 6,000,000
0966 219912 Giá: 15,000,000    < - > 0969.1.6.1992 Giá: 6,000,000
0966 363789 Giá: 15,000,000    < - > 0969.18.1995 Giá: 6,000,000
0966 663886 Giá: 15,000,000    < - > 0969.20.3979 Giá: 6,000,000
0966 866986 Giá: 15,000,000    < - > 0969.23.1994 Giá: 6,000,000
0966 988698 Giá: 15,000,000    < - > 0969.38.39.78 Giá: 6,000,000
0966.32.6886 Giá: 15,000,000    < - > 0969.44.8886 Giá: 6,000,000
0966.87.6886 Giá: 15,000,000    < - > 0969.56.3979 Giá: 6,000,000
0967 891970 Giá: 15,000,000    < - > 0969.699.568 Giá: 6,000,000
0967 896543 Giá: 15,000,000    < - > 0969.78.78.89 Giá: 6,000,000
0967 969699 Giá: 15,000,000    < - > 0969.79.1968 Giá: 6,000,000
0967 998889 Giá: 15,000,000    < - > 0969.85.1993 Giá: 6,000,000
096789.20.20 Giá: 15,000,000    < - > 0969.88.1978 Giá: 6,000,000
0968 223222 Giá: 15,000,000    < - > 0969.8888.06 Giá: 6,000,000
0968 856866 Giá: 15,000,000    < - > 0969.93.1990 Giá: 6,000,000
0968 991990 Giá: 15,000,000    < - > 0969.93.6866 Giá: 6,000,000
0968.1111.77 Giá: 15,000,000    < - > 0969.955.595 Giá: 6,000,000
0968.56789.6 Giá: 15,000,000    < - > 0969.98.98.82 Giá: 6,000,000
0968.68.01.68 Giá: 15,000,000    < - > 097.1.365.379 Giá: 6,000,000
0968.82.86.88 Giá: 15,000,000    < - > 097.111.29.29 Giá: 6,000,000
0969 389889 Giá: 15,000,000    < - > 097.111.85.85 Giá: 6,000,000
0969 523325 Giá: 15,000,000    < - > 097.111.95.95 Giá: 6,000,000
0969 578688 Giá: 15,000,000    < - > 097.123.7788 Giá: 6,000,000
0969 678686 Giá: 15,000,000    < - > 097.168.7788 Giá: 6,000,000
0969 939779 Giá: 15,000,000    < - > 097.179.7788 Giá: 6,000,000
0969 996968 Giá: 15,000,000    < - > 097.19.8.1995 Giá: 6,000,000
0969 996989 Giá: 15,000,000    < - > 097.19.8.1996 Giá: 6,000,000
0969.04.6886 Giá: 15,000,000    < - > 097.19.8.1997 Giá: 6,000,000
0969.10.6886 Giá: 15,000,000    < - > 097.1992.993 Giá: 6,000,000
0969.166661 Giá: 15,000,000    < - > 097.1998.997 Giá: 6,000,000
0969.29.30.31 Giá: 15,000,000    < - > 097.52.99995 Giá: 6,000,000
0969.51.6886 Giá: 15,000,000    < - > 0971 099868 Giá: 6,000,000
097.15.365.79 Giá: 15,000,000    < - > 0971 111626 Giá: 6,000,000
097.22222.09 Giá: 15,000,000    < - > 0971 117000 Giá: 6,000,000
0971 111818 Giá: 15,000,000    < - > 0971 159696 Giá: 6,000,000
0971 176888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 173535 Giá: 6,000,000
0971 199699 Giá: 15,000,000    < - > 0971 189168 Giá: 6,000,000
0971 203888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 221995 Giá: 6,000,000
0971 229666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 221996 Giá: 6,000,000
0971 239666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 221998 Giá: 6,000,000
0971 269279 Giá: 15,000,000    < - > 0971 231980 Giá: 6,000,000

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét