Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hướng dẫn cách sử dụng một tay trên màn hình thu nhỏ OPPO F3 Lite

Chế độ nhập bằng một tay có thể giúp bạn nhấn bàn phím số bằng một tay được thao tác nhanh hơn và thoải mái hơn. Bài trước mình đã hướng dẫn cách bạn cách chặn tin nhắn trên OPPO F3 Lite. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một tay trên màn hình thu nhỏ OPPO F3 Lite  .

>>>Tham khảo thêm:
Sử dụng một tay trên màn hình thu nhỏ OPPO F3 Lite (A57) như sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" chọn "Cử chỉ và chuyển động".


Chọn "Cử chỉ và chuyển động".

Bước 2: Chọn "Cử chỉ nhanh".


Chọn "Cử chỉ nhanh".

Bước 3: Bật "Thao tác một tay".


Bật "Thao tác một tay".

Vậy là bạn đã chọn thành công chế độ một tay trên OPPO F3 Lite (A57). Chúc các bạn thao tác thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

08.68.68.68.96 Giá: 39,000,000    < - > 0886.21.3979 Giá: 6,900,000
08.999999.40 Giá: 39,000,000    < - > 0886.23.3979 Giá: 6,900,000
08.999999.41 Giá: 39,000,000    < - > 0886.28.3979 Giá: 6,900,000
08.999999.42 Giá: 39,000,000    < - > 0886.3579.68 Giá: 6,900,000
08.999999.43 Giá: 39,000,000    < - > 09.666.777.69 Giá: 6,900,000
08.999999.45 Giá: 39,000,000    < - > 09.666688.70 Giá: 6,900,000
08.999999.46 Giá: 39,000,000    < - > 09.71.71.5599 Giá: 6,900,000
08.999999.47 Giá: 39,000,000    < - > 0961 012123 Giá: 6,900,000
08.999999.48 Giá: 39,000,000    < - > 0961 088588 Giá: 6,900,000
086.9999.399 Giá: 39,000,000    < - > 0961 088588 Giá: 6,900,000
0868 266 888 Giá: 39,000,000    < - > 0961 177986 Giá: 6,900,000
0868 808868 Giá: 39,000,000    < - > 0961 294666 Giá: 6,900,000
0868 818868 Giá: 39,000,000    < - > 0961 340666 Giá: 6,900,000
0868 888088 Giá: 39,000,000    < - > 0961 354666 Giá: 6,900,000
0868 999889 Giá: 39,000,000    < - > 0961 374666 Giá: 6,900,000
0868.39.68.39 Giá: 39,000,000    < - > 0961 410666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.16 Giá: 39,000,000    < - > 0961 417666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.26 Giá: 39,000,000    < - > 0961 427666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.29 Giá: 39,000,000    < - > 0961 430666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.36 Giá: 39,000,000    < - > 0961 437666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.56 Giá: 39,000,000    < - > 0961 450666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.59 Giá: 39,000,000    < - > 0961 470666 Giá: 6,900,000
0868.68.99.68 Giá: 39,000,000    < - > 0961 471666 Giá: 6,900,000
0868.86.87.88 Giá: 39,000,000    < - > 0961 475666 Giá: 6,900,000
0868.89.8899 Giá: 39,000,000    < - > 0961 487666 Giá: 6,900,000
0869.69.96.69 Giá: 39,000,000    < - > 0961 490666 Giá: 6,900,000
0869.79.3979 Giá: 39,000,000    < - > 0961 540666 Giá: 6,900,000
0869.88.8668 Giá: 39,000,000    < - > 0961 574666 Giá: 6,900,000
0869.886.668 Giá: 39,000,000    < - > 0961 596061 Giá: 6,900,000
0869.888.688 Giá: 39,000,000    < - > 0961 599668 Giá: 6,900,000
0869.999.889 Giá: 39,000,000    < - > 0961 599668 Giá: 6,900,000
0886 345679 Giá: 39,000,000    < - > 0961 610808 Giá: 6,900,000
0886 782222 Giá: 39,000,000    < - > 0961 612525 Giá: 6,900,000
0886.18.28.38 Giá: 39,000,000    < - > 0961 647666 Giá: 6,900,000
0886.78.77.79 Giá: 39,000,000    < - > 0961 714666 Giá: 6,900,000
09.69.69.69.62 Giá: 39,000,000    < - > 0961 888699 Giá: 6,900,000
0961 399 399 Giá: 39,000,000    < - > 0961 917779 Giá: 6,900,000
0961 999222 Giá: 39,000,000    < - > 0961 986686 Giá: 6,900,000
0962 133999 Giá: 39,000,000    < - > 0961 987799 Giá: 6,900,000
0965 999899 Giá: 39,000,000    < - > 0961 991191 Giá: 6,900,000
0966 999995 Giá: 39,000,000    < - > 0961.0123.79 Giá: 6,900,000
0967 777000 Giá: 39,000,000    < - > 0961.33.1818 Giá: 6,900,000
0968.75.79.79 Giá: 39,000,000    < - > 0961.89.7779 Giá: 6,900,000
0969.83.86.86 Giá: 39,000,000    < - > 0962 166899 Giá: 6,900,000
0971 483333 Giá: 39,000,000    < - > 0962 777677 Giá: 6,900,000
0972.41.3333 Giá: 39,000,000    < - > 0962 888699 Giá: 6,900,000
0972.99.99.77 Giá: 39,000,000    < - > 0962 939969 Giá: 6,900,000
0973 406789 Giá: 39,000,000    < - > 0962.62.62.11 Giá: 6,900,000
0973 773779 Giá: 39,000,000    < - > 0962.88.9559 Giá: 6,900,000
0974 000789 Giá: 39,000,000    < - > 0963 333622 Giá: 6,900,000
0976 666799 Giá: 39,000,000    < - > 0963 676763 Giá: 6,900,000
0977 010999 Giá: 39,000,000    < - > 0964 979789 Giá: 6,900,000
0977 383 999 Giá: 39,000,000    < - > 0964.79.79.97 Giá: 6,900,000
0978 899666 Giá: 39,000,000    < - > 0965 282292 Giá: 6,900,000
0978.99.66.99 Giá: 39,000,000    < - > 0965 282292 Giá: 6,900,000
0979.39.68.79 Giá: 39,000,000    < - > 0965 388366 Giá: 6,900,000
098.1386.999 Giá: 39,000,000    < - > 0965 388366 Giá: 6,900,000
0981 123666 Giá: 39,000,000    < - > 0965 533336 Giá: 6,900,000
0981 567789 Giá: 39,000,000    < - > 0965 533336 Giá: 6,900,000
0981.3333.68 Giá: 39,000,000    < - > 0965 595696 Giá: 6,900,000
0982 16 3888 Giá: 39,000,000    < - > 0965 755559 Giá: 6,900,000
0982.92.0000 Giá: 39,000,000    < - > 0965 755559 Giá: 6,900,000
0985.98.8989 Giá: 39,000,000    < - > 0965 798886 Giá: 6,900,000
0986 681988 Giá: 39,000,000    < - > 0965.28.1368 Giá: 6,900,000
0986.88.7799 Giá: 39,000,000    < - > 0965.39.8868 Giá: 6,900,000
0986.98.1111 Giá: 39,000,000    < - > 0965.88.99.33 Giá: 6,900,000
0988 146868 Giá: 39,000,000    < - > 0965.8888.07 Giá: 6,900,000
0988 151151 Giá: 39,000,000    < - > 0966 086889 Giá: 6,900,000
0988 888238 Giá: 39,000,000    < - > 0966 096990 Giá: 6,900,000
0988.01.0000 Giá: 39,000,000    < - > 0966 662265 Giá: 6,900,000
0989 599555 Giá: 39,000,000    < - > 0966 676661 Giá: 6,900,000
0989.52.7979 Giá: 39,000,000    < - > 0966 682229 Giá: 6,900,000
0971 883883 Giá: 39,868,000    < - > 0966 689992 Giá: 6,900,000
0971 999899 Giá: 39,868,000    < - > 0966 695689 Giá: 6,900,000
0988 276868 Giá: 39,868,000    < - > 0966 695995 Giá: 6,900,000
0868 868869 Giá: 39,900,000    < - > 0966 789986 Giá: 6,900,000
0869.86.86.88 Giá: 39,900,000    < - > 0966 811899 Giá: 6,900,000
0989 558555 Giá: 39,900,000    < - > 0966 828858 Giá: 6,900,000
0868 988898 Giá: 39,999,000    < - > 0966 983989 Giá: 6,900,000
0868 998889 Giá: 39,999,000    < - > 0966.8888.51 Giá: 6,900,000
0967.778.779 Giá: 39,999,000    < - > 0966.8888.67 Giá: 6,900,000
0968 368688 Giá: 39,999,000    < - > 0967 728686 Giá: 6,900,000
0981.29.7979 Giá: 39,999,000    < - > 0967 881968 Giá: 6,900,000
0981.79.39.79 Giá: 39,999,000    < - > 0968 437666 Giá: 6,900,000
0985.79.39.79 Giá: 39,999,000    < - > 0968 626068 Giá: 6,900,000
08.8668.5678 Giá: 40,000,000    < - > 0968 642642 Giá: 6,900,000
08.98.94.94.94 Giá: 40,000,000    < - > 0968 642642 Giá: 6,900,000
08.9999.86.99 Giá: 40,000,000    < - > 0968 796889 Giá: 6,900,000
0868 888979 Giá: 40,000,000    < - > 0968.55.1996 Giá: 6,900,000
0869.37.38.39 Giá: 40,000,000    < - > 0968.65.1368 Giá: 6,900,000
0869.56.6789 Giá: 40,000,000    < - > 0969 437666 Giá: 6,900,000
0886 123333 Giá: 40,000,000    < - > 0969 600789 Giá: 6,900,000
0886 678789 Giá: 40,000,000    < - > 0969 956695 Giá: 6,900,000
0886.00.3333 Giá: 40,000,000    < - > 0969 961969 Giá: 6,900,000
0886.11.3333 Giá: 40,000,000    < - > 0969 991959 Giá: 6,900,000
0886.38.5555 Giá: 40,000,000    < - > 0969 999112 Giá: 6,900,000
09.89.91.93.95 Giá: 40,000,000    < - > 0969.66.90.96 Giá: 6,900,000
096 389 6888 Giá: 40,000,000    < - > 0969.8888.03 Giá: 6,900,000
096.8.10.12.14 Giá: 40,000,000    < - > 0971 231996 Giá: 6,900,000
0961.229.229 Giá: 40,000,000    < - > 0971 234688 Giá: 6,900,000

>>>Xem thêm bài viết khác:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét