Hiển thị các bài đăng có nhãn Bật tiết kiệm pin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bật tiết kiệm pin. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách bật tiết kiệm pin trên Mobiistar Zoro 4G

Chế độ tiết kiệm Pin giúp máy kiểm soát tốt lượng pin dùng để làm kéo dài thời gian dùng. Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách bật 4G trên Mobiistar Zoro 4G. . Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách bật tiết kiệm pin trên Mobiistar Zoro 4G .

>>>Tham khảo thêm:
Bật tiết kiệm pin trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" chọn "Pin".


Vào "Cài đặt" chọn "Pin".

Bước 2: Chọn "Trình tiết kiệm pin".


Chọn "Trình tiết kiệm pin".

Bước 3: Bật tiết kiệm pin.


Bật tiết kiệm pin.

Qua các bước trên thì chúng ta đã bật thành công chế độ tiết kiệm pin trên Mobiistar Zoro 4G. Chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0971.44.3456 Giá: 11,000,000    < - > 0976 663568 Giá: 5,500,000
0971.468.668 Giá: 11,000,000    < - > 0976 671997 Giá: 5,500,000
0971.468.868 Giá: 11,000,000    < - > 0976 867688 Giá: 5,500,000
0971.60.3456 Giá: 11,000,000    < - > 0976 8888 04 Giá: 5,500,000
0971.668.768 Giá: 11,000,000    < - > 0976 961102 Giá: 5,500,000
0971.668.968 Giá: 11,000,000    < - > 0976.07.1989 Giá: 5,500,000
0971.80.3456 Giá: 11,000,000    < - > 0976.21.6969 Giá: 5,500,000
09712.19.888 Giá: 11,000,000    < - > 0976.22.1998 Giá: 5,500,000
0972 201201 Giá: 11,000,000    < - > 0976.639.239 Giá: 5,500,000
0972.55.65.75 Giá: 11,000,000    < - > 0977 122012 Giá: 5,500,000
0973 186386 Giá: 11,000,000    < - > 0977 199968 Giá: 5,500,000
0973 567456 Giá: 11,000,000    < - > 0977 247779 Giá: 5,500,000
0973 567667 Giá: 11,000,000    < - > 0977 599299 Giá: 5,500,000
0973 567893 Giá: 11,000,000    < - > 0977 751988 Giá: 5,500,000
0973 567897 Giá: 11,000,000    < - > 0977 88 1970 Giá: 5,500,000
0975 179779 Giá: 11,000,000    < - > 0977 888186 Giá: 5,500,000
0975 567456 Giá: 11,000,000    < - > 0977.1234.60 Giá: 5,500,000
0975 567677 Giá: 11,000,000    < - > 0977.1234.73 Giá: 5,500,000
0975 567891 Giá: 11,000,000    < - > 0977.20.1368 Giá: 5,500,000
0975 567892 Giá: 11,000,000    < - > 0977.359.959 Giá: 5,500,000
0975 567893 Giá: 11,000,000    < - > 0977.439.739 Giá: 5,500,000
0975 567894 Giá: 11,000,000    < - > 0978 311168 Giá: 5,500,000
0975 567897 Giá: 11,000,000    < - > 0978 513388 Giá: 5,500,000
0976.95.95.96 Giá: 11,000,000    < - > 0978 599566 Giá: 5,500,000
0977 723723 Giá: 11,000,000    < - > 0978 777338 Giá: 5,500,000
0977 777331 Giá: 11,000,000    < - > 0978 920333 Giá: 5,500,000
0977 777331 Giá: 11,000,000    < - > 0978 969188 Giá: 5,500,000
0977 992368 Giá: 11,000,000    < - > 0978.11.8383 Giá: 5,500,000
0979 567891 Giá: 11,000,000    < - > 0978.1234.16 Giá: 5,500,000
0979 567892 Giá: 11,000,000    < - > 0978.1234.36 Giá: 5,500,000
0979 567893 Giá: 11,000,000    < - > 0978.29.1368 Giá: 5,500,000
0979 567894 Giá: 11,000,000    < - > 0978.65.1368 Giá: 5,500,000
0979 567895 Giá: 11,000,000    < - > 0978.81.1994 Giá: 5,500,000
0979 797790 Giá: 11,000,000    < - > 0979 01 1996 Giá: 5,500,000
0979.540.888 Giá: 11,000,000    < - > 0979 229226 Giá: 5,500,000
098.16.12368 Giá: 11,000,000    < - > 0979 486979 Giá: 5,500,000
098.168.68.98 Giá: 11,000,000    < - > 0979 8 1 1998 Giá: 5,500,000
098.33.78910 Giá: 11,000,000    < - > 0979 994161 Giá: 5,500,000
0981 03 8686 Giá: 11,000,000    < - > 0979.228.388 Giá: 5,500,000
0981 04 8686 Giá: 11,000,000    < - > 0979.573.555 Giá: 5,500,000
0981 091919 Giá: 11,000,000    < - > 0979.68.38.86 Giá: 5,500,000
0981 099555 Giá: 11,000,000    < - > 0979.75.1368 Giá: 5,500,000
0981 111311 Giá: 11,000,000    < - > 0979.91.1996 Giá: 5,500,000
0981 111411 Giá: 11,000,000    < - > 098 11 88 986 Giá: 5,500,000
0981 111711 Giá: 11,000,000    < - > 098 111 18 19 Giá: 5,500,000
0981 123568 Giá: 11,000,000    < - > 098 115 3399 Giá: 5,500,000
0981 125789 Giá: 11,000,000    < - > 098 1188 179 Giá: 5,500,000
0981 191991 Giá: 11,000,000    < - > 098 161 3399 Giá: 5,500,000
0981 208668 Giá: 11,000,000    < - > 098 535 1993 Giá: 5,500,000
0981 218868 Giá: 11,000,000    < - > 098 906 1996 Giá: 5,500,000
0981 231919 Giá: 11,000,000    < - > 098.13.1.1987 Giá: 5,500,000
0981 340000 Giá: 11,000,000    < - > 098.151.2268 Giá: 5,500,000
0981 366699 Giá: 11,000,000    < - > 098.16.3.1990 Giá: 5,500,000
0981 389989 Giá: 11,000,000    < - > 098.18.4.1990 Giá: 5,500,000
0981 616818 Giá: 11,000,000    < - > 098.25.4.1991 Giá: 5,500,000
0981 666899 Giá: 11,000,000    < - > 098.26.45689 Giá: 5,500,000
0981 686696 Giá: 11,000,000    < - > 098.379.3688 Giá: 5,500,000
0981 689899 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.17.17 Giá: 5,500,000
0981 77 8668 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.41.41 Giá: 5,500,000
0981 799688 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.56.56 Giá: 5,500,000
0981 833668 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.59.59 Giá: 5,500,000
0981 888939 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.64.64 Giá: 5,500,000
0981 986989 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.74.74 Giá: 5,500,000
0981.140.999 Giá: 11,000,000    < - > 098.444.93.93 Giá: 5,500,000
0981.86.86.96 Giá: 11,000,000    < - > 098.4567.986 Giá: 5,500,000
0983 669996 Giá: 11,000,000    < - > 0981 012568 Giá: 5,500,000
0983 977899 Giá: 11,000,000    < - > 0981 061996 Giá: 5,500,000
0983.051.666 Giá: 11,000,000    < - > 0981 091996 Giá: 5,500,000
0983.920.666 Giá: 11,000,000    < - > 0981 111286 Giá: 5,500,000
0984 39 66 88 Giá: 11,000,000    < - > 0981 113337 Giá: 5,500,000
0984.48.78.78 Giá: 11,000,000    < - > 0981 118008 Giá: 5,500,000
0985.501.501 Giá: 11,000,000    < - > 0981 135246 Giá: 5,500,000
0986 368579 Giá: 11,000,000    < - > 0981 151994 Giá: 5,500,000
0986.33.44.77 Giá: 11,000,000    < - > 0981 156969 Giá: 5,500,000
0986.33.44.77 Giá: 11,000,000    < - > 0981 161994 Giá: 5,500,000
0986.38.2368 Giá: 11,000,000    < - > 0981 212388 Giá: 5,500,000
0987 883868 Giá: 11,000,000    < - > 0981 261994 Giá: 5,500,000
0988 009886 Giá: 11,000,000    < - > 0981 281994 Giá: 5,500,000
0988 359868 Giá: 11,000,000    < - > 0981 291994 Giá: 5,500,000
0988 373868 Giá: 11,000,000    < - > 0981 321991 Giá: 5,500,000
0988 655955 Giá: 11,000,000    < - > 0981 345599 Giá: 5,500,000
0988 732777 Giá: 11,000,000    < - > 0981 351994 Giá: 5,500,000
0988 889181 Giá: 11,000,000    < - > 0981 356969 Giá: 5,500,000
0989 103979 Giá: 11,000,000    < - > 0981 359988 Giá: 5,500,000
0989 173666 Giá: 11,000,000    < - > 0981 368000 Giá: 5,500,000
0989 751777 Giá: 11,000,000    < - > 0981 391994 Giá: 5,500,000
0989.15.3666 Giá: 11,000,000    < - > 0981 395686 Giá: 5,500,000
0868.57.8668 Giá: 11,111,000    < - > 0981 411992 Giá: 5,500,000
0967 890202 Giá: 11,160,000    < - > 0981 411993 Giá: 5,500,000
0868 861102 Giá: 11,200,000    < - > 0981 411995 Giá: 5,500,000
09.6234.6234 Giá: 11,200,000    < - > 0981 411996 Giá: 5,500,000
0961 143456 Giá: 11,200,000    < - > 0981 411998 Giá: 5,500,000
0961 388868 Giá: 11,200,000    < - > 0981 426686 Giá: 5,500,000
0971 388868 Giá: 11,200,000    < - > 0981 531996 Giá: 5,500,000
0976 966777 Giá: 11,200,000    < - > 0981 567939 Giá: 5,500,000
0981 451999 Giá: 11,200,000    < - > 0981 571985 Giá: 5,500,000
096.27.46688 Giá: 11,250,000    < - > 0981 586968 Giá: 5,500,000
098.10.9.8.7.6.5 Giá: 11,250,000    < - > 0981 624689 Giá: 5,500,000
0981 111881 Giá: 11,300,000    < - > 0981 639777 Giá: 5,500,000
0962 666656 Giá: 11,350,000    < - > 0981 639789 Giá: 5,500,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: