Hiển thị các bài đăng có nhãn Chặn cuộc gọi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chặn cuộc gọi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Cách chặn số điện thoại trên Mobiistar Zoro 4G

Chặn cuộc gọi giúp bạn tránh bị làm phiền bởi những người không mong muốn. Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách cài đặt chế độ 2 SIM trên Mobiistar Zoro 4G . Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách chặn số điện thoại trên Mobiistar Zoro 4G 

>>>Tham khảo thêm:
Cách chặn số điện thoại trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Vào "Điện thoại" chọn "...".


Chọn "...".

Bước 2: Chọn "Cài đặt".


Chọn "Cài đặt".

Bước 3: Chọn "Chặn cuộc gọi".


Chọn "Chặn cuộc gọi".

Bước 4: Thêm số điện thoại và chặn.


Thêm số điện thoại và chặn.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng viettel:

0981.46.3888 Giá: 11,500,000    < - > 0985.88.0986 Giá: 5,500,000
0981.60.8668 Giá: 11,500,000    < - > 0985.938.389 Giá: 5,500,000
0981.96.96.99 Giá: 11,500,000    < - > 0985.99.4078 Giá: 5,500,000
0982 206886 Giá: 11,500,000    < - > 0986 079068 Giá: 5,500,000
0982 510666 Giá: 11,500,000    < - > 0986 080939 Giá: 5,500,000
0982 799968 Giá: 11,500,000    < - > 0986 229226 Giá: 5,500,000
0982 828979 Giá: 11,500,000    < - > 0986 543979 Giá: 5,500,000
0982 858979 Giá: 11,500,000    < - > 0986 599566 Giá: 5,500,000
0985 118333 Giá: 11,500,000    < - > 0986 622005 Giá: 5,500,000
0985 559868 Giá: 11,500,000    < - > 0986 636068 Giá: 5,500,000
0985 669996 Giá: 11,500,000    < - > 0986 723638 Giá: 5,500,000
0985 778886 Giá: 11,500,000    < - > 0986 835959 Giá: 5,500,000
0985.59.1368 Giá: 11,500,000    < - > 0986 858111 Giá: 5,500,000
0986 339866 Giá: 11,500,000    < - > 0986.1234.31 Giá: 5,500,000
0986 668468 Giá: 11,500,000    < - > 0986.1234.72 Giá: 5,500,000
0986 911779 Giá: 11,500,000    < - > 0986.17.1991 Giá: 5,500,000
0987 278866 Giá: 11,500,000    < - > 0986.399.188 Giá: 5,500,000
0989 873777 Giá: 11,500,000    < - > 0986.58.8679 Giá: 5,500,000
0989 898228 Giá: 11,500,000    < - > 0986.996.568 Giá: 5,500,000
0989.08.28.68 Giá: 11,500,000    < - > 0987 499333 Giá: 5,500,000
0886 666680 Giá: 11,550,000    < - > 0987 936579 Giá: 5,500,000
0886 565668 Giá: 11,600,000    < - > 0987 975310 Giá: 5,500,000
0886 822868 Giá: 11,600,000    < - > 0987.01.1993 Giá: 5,500,000
0886.67.6668 Giá: 11,600,000    < - > 0987.1234.26 Giá: 5,500,000
0886.67.8868 Giá: 11,600,000    < - > 0987.55.22.66 Giá: 5,500,000
0969 427999 Giá: 11,600,000    < - > 0988 02 1983 Giá: 5,500,000
0971.82.86.88 Giá: 11,600,000    < - > 0988 17 1981 Giá: 5,500,000
0982 291988 Giá: 11,600,000    < - > 0988 2 6 1985 Giá: 5,500,000
0985.47.29.29 Giá: 11,600,000    < - > 0988 224589 Giá: 5,500,000
0967 890456 Giá: 11,686,000    < - > 0988 318558 Giá: 5,500,000
0967 890770 Giá: 11,686,000    < - > 0988 373878 Giá: 5,500,000
0967 891331 Giá: 11,686,000    < - > 0988 385113 Giá: 5,500,000
0967 891567 Giá: 11,686,000    < - > 0988 567557 Giá: 5,500,000
0967 891828 Giá: 11,686,000    < - > 0988 585339 Giá: 5,500,000
0967 893345 Giá: 11,686,000    < - > 0988 638979 Giá: 5,500,000
0967 893553 Giá: 11,686,000    < - > 0988 792013 Giá: 5,500,000
0967 894334 Giá: 11,686,000    < - > 0988 82 1997 Giá: 5,500,000
0967 894566 Giá: 11,686,000    < - > 0988 858865 Giá: 5,500,000
0967 894678 Giá: 11,686,000    < - > 0988 886984 Giá: 5,500,000
0967 894884 Giá: 11,686,000    < - > 0988 959788 Giá: 5,500,000
0967 895111 Giá: 11,686,000    < - > 0988 961686 Giá: 5,500,000
0967 896567 Giá: 11,686,000    < - > 0988 966068 Giá: 5,500,000
0967 896678 Giá: 11,686,000    < - > 0988 978118 Giá: 5,500,000
0967 896776 Giá: 11,686,000    < - > 0988 986800 Giá: 5,500,000
0967 897111 Giá: 11,686,000    < - > 0988.03.08.96 Giá: 5,500,000
0967 897557 Giá: 11,686,000    < - > 0988.22.06.22 Giá: 5,500,000
0967 897667 Giá: 11,686,000    < - > 0988.22.16.22 Giá: 5,500,000
0967 897887 Giá: 11,686,000    < - > 0988.28.3689 Giá: 5,500,000
0967 898448 Giá: 11,686,000    < - > 0988.42.6768 Giá: 5,500,000
0968 888108 Giá: 11,686,000    < - > 0988.45.7878 Giá: 5,500,000
0968 888109 Giá: 11,686,000    < - > 0988.66.5335 Giá: 5,500,000
0969 888799 Giá: 11,686,000    < - > 0988.74.1368 Giá: 5,500,000
0971 991994 Giá: 11,686,000    < - > 0988.78.1997 Giá: 5,500,000
0967.03.1368 Giá: 11,700,000    < - > 098803.2.803 Giá: 5,500,000
0973 166886 Giá: 11,700,000    < - > 098804.5.804 Giá: 5,500,000
08.9999.96.98 Giá: 11,800,000    < - > 0989 053078 Giá: 5,500,000
0869.98.98.68 Giá: 11,800,000    < - > 0989 053898 Giá: 5,500,000
0886.5555.86 Giá: 11,800,000    < - > 0989 112011 Giá: 5,500,000
0971.03.8989 Giá: 11,800,000    < - > 0989 177879 Giá: 5,500,000
098.11.33388 Giá: 11,800,000    < - > 0989 193886 Giá: 5,500,000
0967 333779 Giá: 11,810,000    < - > 0989 279678 Giá: 5,500,000
0869 339888 Giá: 11,886,000    < - > 0989 392882 Giá: 5,500,000
0869 555444 Giá: 11,886,000    < - > 0989 555005 Giá: 5,500,000
0869 992922 Giá: 11,886,000    < - > 0989 628586 Giá: 5,500,000
0886 656555 Giá: 11,886,000    < - > 0989 933559 Giá: 5,500,000
0961 233338 Giá: 11,886,000    < - > 0989.04.11.88 Giá: 5,500,000
0972 530000 Giá: 11,886,000    < - > 0989.24.78.79 Giá: 5,500,000
0979 955333 Giá: 11,886,000    < - > 0989.3333.61 Giá: 5,500,000
0982 027666 Giá: 11,886,000    < - > 0989.3333.61 Giá: 5,500,000
0982 589555 Giá: 11,886,000    < - > 0989.43.1368 Giá: 5,500,000
0982 959777 Giá: 11,886,000    < - > 09 661 67889 Giá: 5,500,000
0987 817666 Giá: 11,886,000    < - > 09 6789 2889 Giá: 5,500,000
0988 089555 Giá: 11,886,000    < - > 09 7373 1974 Giá: 5,500,000
0988 356333 Giá: 11,886,000    < - > 09 7878 1970 Giá: 5,500,000
0988 392555 Giá: 11,886,000    < - > 09 81 18 81 13 Giá: 5,500,000
0988 551777 Giá: 11,886,000    < - > 09 81 18 81 16 Giá: 5,500,000
0886 389998 Giá: 11,900,000    < - > 09 81 18 81 83 Giá: 5,500,000
0886.55.6866 Giá: 11,900,000    < - > 09 8118 9009 Giá: 5,500,000
0961 108989 Giá: 11,900,000    < - > 09 8833 2004 Giá: 5,500,000
0963 883885 Giá: 11,900,000    < - > 09 8884.8118 Giá: 5,500,000
0965.15.89.89 Giá: 11,900,000    < - > 09 8970 1970 Giá: 5,500,000
0974 263686 Giá: 11,900,000    < - > 09 899.51.333 Giá: 5,500,000
0964 035035 Giá: 11,990,000    < - > 0971.77.8688 Giá: 5,520,000
0986 666635 Giá: 11,990,000    < - > 0962 041666 Giá: 5,555,000
0971 014888 Giá: 11,999,000    < - > 0973 263979 Giá: 5,599,000
0971 327888 Giá: 11,999,000    < - > 0981 571333 Giá: 5,599,000
0971 341888 Giá: 11,999,000    < - > 0981 572333 Giá: 5,599,000
0971 451888 Giá: 11,999,000    < - > 08.6963.8986 Giá: 5,600,000
0971 741888 Giá: 11,999,000    < - > 08.88.18.48.58 Giá: 5,600,000
0971 742888 Giá: 11,999,000    < - > 08.88.18.48.58 Giá: 5,600,000
0988 990997 Giá: 11,999,000    < - > 0868.35.1368 Giá: 5,600,000
08.68.68.68.47 Giá: 12,000,000    < - > 0869 167888 Giá: 5,600,000
08.68.69.69.66 Giá: 12,000,000    < - > 0869.33.7779 Giá: 5,600,000
08.6866.1982 Giá: 12,000,000    < - > 08696 12379 Giá: 5,600,000
08.6866.1985 Giá: 12,000,000    < - > 088.6789.186 Giá: 5,600,000
08.6866.1997 Giá: 12,000,000    < - > 0886 009 000 Giá: 5,600,000
08.6868.1987 Giá: 12,000,000    < - > 0886 111568 Giá: 5,600,000
08.6886.1968 Giá: 12,000,000    < - > 0886 661688 Giá: 5,600,000
08.6886.1976 Giá: 12,000,000    < - > 0886 838779 Giá: 5,600,000
08.6886.1978 Giá: 12,000,000    < - > 0886.0886.10 Giá: 5,600,000

>>>Xem thêm các bài viết khác:

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Cách chặn cuộc gọi chống quấy rối trên Oppo F1

Khác với những máy cùng phiên bản ColorOS 2.1 tuy nhiên phần chống quấy rối sẽ có sự thay đổi vị trí cài đặt. Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách ghi âm cuộc gọi trên Sony Xperia XA1 Ultra. 
Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách chặn cuộc gọi chống quấy rối trên Oppo F1.

>>>Tham khảo thêm:
Sự thay đổi

Mặc định trong Danh bạ >> Dấu 3 chấm >> Cài đặt >> Chống quấy rối: Ở đây chỉ hiển thị nhật ký những số đã chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn.


Nhật ký chống quấy rối

Để thêm số điện thoại vào danh sách chặn bạn có thể thực hiện

Cách 1: Vào Danh bạ chọn vào số cần chặn và "Chặn liên hệ này".​Chặn liên hệ trong danh bạn

Cách 2: Vào nhật ký điện thoại >> Bấm giữ số điện thoại muốn chặn >> Chọn >> Chặn liên lạc.


Chặn liên lạc

Cách 3: Vào Trung tâm bảo mật >> Biểu tượng bánh răng ngay góc phải >> Chống quấy rối >> Danh sách chặn.


Danh sách chặn


Thêm vào danh sách chặn

Trên đây là thao tác chặn và chống quấy rối trên Oppo F1. Chúc các bạn thành công

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

096 8888 775 Giá: 10,000,000    < - > 0868 657686 Giá: 5,500,000
096 8888 776 Giá: 10,000,000    < - > 0868 665586 Giá: 5,500,000
096 8888 919 Giá: 10,000,000    < - > 0868 668111 Giá: 5,500,000
096 8888 976 Giá: 10,000,000    < - > 0868 673686 Giá: 5,500,000
096 999 1978 Giá: 10,000,000    < - > 0868 675686 Giá: 5,500,000
096.55555.31 Giá: 10,000,000    < - > 0868 679286 Giá: 5,500,000
0961 008688 Giá: 10,000,000    < - > 0868 679586 Giá: 5,500,000
0961 110777 Giá: 10,000,000    < - > 0868 685986 Giá: 5,500,000
0961 115777 Giá: 10,000,000    < - > 0868 689386 Giá: 5,500,000
0961 128899 Giá: 10,000,000    < - > 0868 689586 Giá: 5,500,000
0961 158899 Giá: 10,000,000    < - > 0868 690686 Giá: 5,500,000
0961 169988 Giá: 10,000,000    < - > 0868 691686 Giá: 5,500,000
0961 222868 Giá: 10,000,000    < - > 0868 692886 Giá: 5,500,000
0961 233579 Giá: 10,000,000    < - > 0868 693386 Giá: 5,500,000
0961 263268 Giá: 10,000,000    < - > 0868 694686 Giá: 5,500,000
0961 566568 Giá: 10,000,000    < - > 0868 695586 Giá: 5,500,000
0961 681992 Giá: 10,000,000    < - > 0868 695886 Giá: 5,500,000
0961 681995 Giá: 10,000,000    < - > 0868 695986 Giá: 5,500,000
0961 758686 Giá: 10,000,000    < - > 0868 696111 Giá: 5,500,000
0961 790888 Giá: 10,000,000    < - > 0868 699186 Giá: 5,500,000
0961 795599 Giá: 10,000,000    < - > 0868 699286 Giá: 5,500,000
0961 930930 Giá: 10,000,000    < - > 0868 699386 Giá: 5,500,000
0961 968688 Giá: 10,000,000    < - > 0868 699586 Giá: 5,500,000
0961 986699 Giá: 10,000,000    < - > 0868 700800 Giá: 5,500,000
0961.168.188 Giá: 10,000,000    < - > 0868 808286 Giá: 5,500,000
0961.54.0000 Giá: 10,000,000    < - > 0868 808586 Giá: 5,500,000
0961.86.6699 Giá: 10,000,000    < - > 0868 808986 Giá: 5,500,000
0962 016886 Giá: 10,000,000    < - > 0868 816186 Giá: 5,500,000
0962 206220 Giá: 10,000,000    < - > 0868 818988 Giá: 5,500,000
0962 240000 Giá: 10,000,000    < - > 0868 828968 Giá: 5,500,000
0962 711777 Giá: 10,000,000    < - > 0868 828986 Giá: 5,500,000
0962 789668 Giá: 10,000,000    < - > 0868 833968 Giá: 5,500,000
0962 913913 Giá: 10,000,000    < - > 0868 85 83 86 Giá: 5,500,000
0962.0962.09 Giá: 10,000,000    < - > 0868 862011 Giá: 5,500,000
0962.39.68.39 Giá: 10,000,000    < - > 0868 863663 Giá: 5,500,000
0962.394.888 Giá: 10,000,000    < - > 0868 866556 Giá: 5,500,000
0962.53.3456 Giá: 10,000,000    < - > 0868 867887 Giá: 5,500,000
0962.60.8989 Giá: 10,000,000    < - > 0868 867891 Giá: 5,500,000
0962.634.634 Giá: 10,000,000    < - > 0868 879886 Giá: 5,500,000
0962.73.8668 Giá: 10,000,000    < - > 0868 882968 Giá: 5,500,000
0962.754.754 Giá: 10,000,000    < - > 0868 883839 Giá: 5,500,000
0962.78.8668 Giá: 10,000,000    < - > 0868 886800 Giá: 5,500,000
0962.929.979 Giá: 10,000,000    < - > 0868 909222 Giá: 5,500,000
0963 200600 Giá: 10,000,000    < - > 0868 931688 Giá: 5,500,000
0963 284284 Giá: 10,000,000    < - > 0868 931868 Giá: 5,500,000
0963 913913 Giá: 10,000,000    < - > 0868 986386 Giá: 5,500,000
0963 959555 Giá: 10,000,000    < - > 0868 992699 Giá: 5,500,000
0963 986989 Giá: 10,000,000    < - > 0868.1234.69 Giá: 5,500,000
0963.01.1986 Giá: 10,000,000    < - > 0868.1234.78 Giá: 5,500,000
0963.270.888 Giá: 10,000,000    < - > 0868.19.3839 Giá: 5,500,000
0963.68.1986 Giá: 10,000,000    < - > 0868.19.3968 Giá: 5,500,000
0963.734.734 Giá: 10,000,000    < - > 0868.1983.68 Giá: 5,500,000
0964 279979 Giá: 10,000,000    < - > 0868.219.686 Giá: 5,500,000
0964 984984 Giá: 10,000,000    < - > 0868.23.6996 Giá: 5,500,000
0964.13.49.53 Giá: 10,000,000    < - > 0868.23.9669 Giá: 5,500,000
0964.530.530 Giá: 10,000,000    < - > 0868.239.739 Giá: 5,500,000
0965 368386 Giá: 10,000,000    < - > 0868.26.26.96 Giá: 5,500,000
0965 888286 Giá: 10,000,000    < - > 0868.288.188 Giá: 5,500,000
0965 888788 Giá: 10,000,000    < - > 0868.288.268 Giá: 5,500,000
0965 948668 Giá: 10,000,000    < - > 0868.299.779 Giá: 5,500,000
0965.33.88.68 Giá: 10,000,000    < - > 0868.313.886 Giá: 5,500,000
0965.87.78.78 Giá: 10,000,000    < - > 0868.315.668 Giá: 5,500,000
0965.96.9889 Giá: 10,000,000    < - > 0868.319.686 Giá: 5,500,000
0966 161102 Giá: 10,000,000    < - > 0868.33.6226 Giá: 5,500,000
0966 368789 Giá: 10,000,000    < - > 0868.33.7779 Giá: 5,500,000
0966 660368 Giá: 10,000,000    < - > 0868.365.388 Giá: 5,500,000
0966 686896 Giá: 10,000,000    < - > 0868.39.1981 Giá: 5,500,000
0966 691993 Giá: 10,000,000    < - > 0868.39.89.86 Giá: 5,500,000
0966 844567 Giá: 10,000,000    < - > 0868.44.8989 Giá: 5,500,000
0966 896869 Giá: 10,000,000    < - > 0868.62.6288 Giá: 5,500,000
0966 939968 Giá: 10,000,000    < - > 0868.63.6388 Giá: 5,500,000
0966.38.1368 Giá: 10,000,000    < - > 0868.63.8886 Giá: 5,500,000
0966.39.6669 Giá: 10,000,000    < - > 0868.65.8688 Giá: 5,500,000
0966.63.6969 Giá: 10,000,000    < - > 0868.65.8886 Giá: 5,500,000
0967 168186 Giá: 10,000,000    < - > 0868.651.868 Giá: 5,500,000
0967 266966 Giá: 10,000,000    < - > 0868.666.286 Giá: 5,500,000
0967.079.879 Giá: 10,000,000    < - > 0868.668.279 Giá: 5,500,000
0967.20.3456 Giá: 10,000,000    < - > 0868.669.386 Giá: 5,500,000
0967.69.3979 Giá: 10,000,000    < - > 0868.669.586 Giá: 5,500,000
096789.74.74 Giá: 10,000,000    < - > 0868.679.886 Giá: 5,500,000
0968 666608 Giá: 10,000,000    < - > 0868.68.6388 Giá: 5,500,000
0968 879878 Giá: 10,000,000    < - > 0868.68.8188 Giá: 5,500,000
0968 998669 Giá: 10,000,000    < - > 0868.686.188 Giá: 5,500,000
0968.01.1368 Giá: 10,000,000    < - > 0868.686.288 Giá: 5,500,000
0968.5 2.8866 Giá: 10,000,000    < - > 0868.686.588 Giá: 5,500,000
0968.5555.39 Giá: 10,000,000    < - > 0868.688.088 Giá: 5,500,000
0968.56789.3 Giá: 10,000,000    < - > 0868.688.379 Giá: 5,500,000
0969 399868 Giá: 10,000,000    < - > 0868.688.779 Giá: 5,500,000
0969 399868 Giá: 10,000,000    < - > 0868.688.818 Giá: 5,500,000
0969 578678 Giá: 10,000,000    < - > 0868.688.858 Giá: 5,500,000
0969 605605 Giá: 10,000,000    < - > 0868.688.878 Giá: 5,500,000
0969 698696 Giá: 10,000,000    < - > 0868.69.8886 Giá: 5,500,000
0969 798696 Giá: 10,000,000    < - > 0868.779.669 Giá: 5,500,000
0969 886696 Giá: 10,000,000    < - > 0868.79.7988 Giá: 5,500,000
0969.52.78.79 Giá: 10,000,000    < - > 0868.808.886 Giá: 5,500,000
0969.55.99.66 Giá: 10,000,000    < - > 0868.82.82.88 Giá: 5,500,000
0969.56.8886 Giá: 10,000,000    < - > 0868.826.286 Giá: 5,500,000
0969.61.4567 Giá: 10,000,000    < - > 0868.83.6996 Giá: 5,500,000
0969.78.6879 Giá: 10,000,000    < - > 0868.83.8998 Giá: 5,500,000
0969.79.8886 Giá: 10,000,000    < - > 0868.86.16.68 Giá: 5,500,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: