Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ 3G làm wifi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ 3G làm wifi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Cách chia sẻ 3G làm Wifi trên Mobiistar Zoro 4G

Tính năng phát wifi giúp bạn có thể chia sẻ kết nối 3G cho mọi người xung quanh bằng sóng Wifi.
Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách chép danh bạ vào Mobiistar Zoro 4G. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách  chia sẻ 3G làm Wifi trên Mobiistar Zoro 4G  .  

>>>Tham khảo thêm:
Cách chia sẻ 3G làm Wifi trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" chọn "Thêm".


Chọn "Thêm".

Bước 2: Chọn "USB internet&điểm truy cập di động".


Chọn "USB internet&điểm truy cập di động".

Bước 3: Chọn và bật "Trạm phát wifi".Chọn và bật "Trạm phát wifi".

Bước 4 : Chọn "Thiết lập điểm phát sóng wifi" để thay đổi tên wifi và mật khẩu sau đó lưu lại.Chọn "Thiết lập điểm phát sóng wifi" để thay đổi tên wifi và mật khẩu sau đó lưu lại.

Như vậy chúng ta đã chia sẻ 3G làm Wifi trên Mobiistar Zoro 4G được rồi. Chúc các bạn thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

08.8885.8887 Giá: 15,000,000    < - > 0963 682001 Giá: 6,000,000
086.888.1996 Giá: 15,000,000    < - > 0963 699939 Giá: 6,000,000
086.999.1368 Giá: 15,000,000    < - > 0963 719799 Giá: 6,000,000
0868 158168 Giá: 15,000,000    < - > 0963 766799 Giá: 6,000,000
0868 286268 Giá: 15,000,000    < - > 0963 959559 Giá: 6,000,000
0868 379979 Giá: 15,000,000    < - > 0963.009.339 Giá: 6,000,000
0868 380888 Giá: 15,000,000    < - > 0963.01.1997 Giá: 6,000,000
0868 586886 Giá: 15,000,000    < - > 0963.088.998 Giá: 6,000,000
0868 606660 Giá: 15,000,000    < - > 0963.35.3979 Giá: 6,000,000
0868 606806 Giá: 15,000,000    < - > 0963.35.3979 Giá: 6,000,000
0868 608000 Giá: 15,000,000    < - > 0963.55.58.59 Giá: 6,000,000
0868 666366 Giá: 15,000,000    < - > 0963.58.78.78 Giá: 6,000,000
0868 666566 Giá: 15,000,000    < - > 0963.85.1991 Giá: 6,000,000
0868 679686 Giá: 15,000,000    < - > 0963.90.8688 Giá: 6,000,000
0868 683386 Giá: 15,000,000    < - > 0963.95.9669 Giá: 6,000,000
0868 686053 Giá: 15,000,000    < - > 0964 055550 Giá: 6,000,000
0868 688588 Giá: 15,000,000    < - > 0964 077770 Giá: 6,000,000
0868 688667 Giá: 15,000,000    < - > 0964 133939 Giá: 6,000,000
0868 689789 Giá: 15,000,000    < - > 0964 561995 Giá: 6,000,000
0868 791999 Giá: 15,000,000    < - > 0964 682688 Giá: 6,000,000
0868 798688 Giá: 15,000,000    < - > 0964 992993 Giá: 6,000,000
0868 798868 Giá: 15,000,000    < - > 0964.08.79.68 Giá: 6,000,000
0868 828838 Giá: 15,000,000    < - > 0964.22.1368 Giá: 6,000,000
0868 861386 Giá: 15,000,000    < - > 0964.27.6688 Giá: 6,000,000
0868 886386 Giá: 15,000,000    < - > 0964.63.68.79 Giá: 6,000,000
0868 886879 Giá: 15,000,000    < - > 0964.968.868 Giá: 6,000,000
0868 968688 Giá: 15,000,000    < - > 09640.42.486 Giá: 6,000,000
0868 968969 Giá: 15,000,000    < - > 09645.01.666 Giá: 6,000,000
0868 999009 Giá: 15,000,000    < - > 0965 139839 Giá: 6,000,000
0868.63.8868 Giá: 15,000,000    < - > 0965 169679 Giá: 6,000,000
0868.65.6668 Giá: 15,000,000    < - > 0965 199779 Giá: 6,000,000
0868.8686.98 Giá: 15,000,000    < - > 0965 212686 Giá: 6,000,000
0869 186168 Giá: 15,000,000    < - > 0965 338883 Giá: 6,000,000
0869 539539 Giá: 15,000,000    < - > 0965 368168 Giá: 6,000,000
0869 699989 Giá: 15,000,000    < - > 0965 699986 Giá: 6,000,000
0869 785785 Giá: 15,000,000    < - > 0965 799679 Giá: 6,000,000
0869 886866 Giá: 15,000,000    < - > 0965 799990 Giá: 6,000,000
0869 969996 Giá: 15,000,000    < - > 0965 799991 Giá: 6,000,000
0869 986998 Giá: 15,000,000    < - > 0965 799992 Giá: 6,000,000
0869.6666.96 Giá: 15,000,000    < - > 0965 879779 Giá: 6,000,000
0869.79.6886 Giá: 15,000,000    < - > 0965 888799 Giá: 6,000,000
0869.866.686 Giá: 15,000,000    < - > 0965 955789 Giá: 6,000,000
0869.886.686 Giá: 15,000,000    < - > 0965 992868 Giá: 6,000,000
0869.89.8668 Giá: 15,000,000    < - > 0965.15.8868 Giá: 6,000,000
0869.98.8668 Giá: 15,000,000    < - > 0965.16.36.86 Giá: 6,000,000
0869.988.868 Giá: 15,000,000    < - > 0965.18.1996 Giá: 6,000,000
088.66666.98 Giá: 15,000,000    < - > 0965.30.3979 Giá: 6,000,000
0886 012888 Giá: 15,000,000    < - > 0965.37.1368 Giá: 6,000,000
0886 147147 Giá: 15,000,000    < - > 0965.39.8688 Giá: 6,000,000
0886 196999 Giá: 15,000,000    < - > 0965.58.18.68 Giá: 6,000,000
0886 233888 Giá: 15,000,000    < - > 0965.75.1368 Giá: 6,000,000
0886 233888 Giá: 15,000,000    < - > 0965.80.1368 Giá: 6,000,000
0886 368668 Giá: 15,000,000    < - > 0965.86.82.86 Giá: 6,000,000
0886 387387 Giá: 15,000,000    < - > 0965.87.1368 Giá: 6,000,000
0886 446886 Giá: 15,000,000    < - > 0965.89.3868 Giá: 6,000,000
0886 555552 Giá: 15,000,000    < - > 0965.90.90.91 Giá: 6,000,000
0886 661234 Giá: 15,000,000    < - > 0965.91.1990 Giá: 6,000,000
0886 661990 Giá: 15,000,000    < - > 0965.92.96.99 Giá: 6,000,000
0886 661996 Giá: 15,000,000    < - > 0966 06 08 80 Giá: 6,000,000
0886 681234 Giá: 15,000,000    < - > 0966 079579 Giá: 6,000,000
0886 688588 Giá: 15,000,000    < - > 0966 111696 Giá: 6,000,000
0886 727727 Giá: 15,000,000    < - > 0966 119979 Giá: 6,000,000
0886 767888 Giá: 15,000,000    < - > 0966 193199 Giá: 6,000,000
0886 838889 Giá: 15,000,000    < - > 0966 223866 Giá: 6,000,000
0886 877877 Giá: 15,000,000    < - > 0966 228979 Giá: 6,000,000
0886.01.5678 Giá: 15,000,000    < - > 0966 229679 Giá: 6,000,000
0886.08.5678 Giá: 15,000,000    < - > 0966 279989 Giá: 6,000,000
0886.09.5678 Giá: 15,000,000    < - > 0966 333357 Giá: 6,000,000
0886.28.5678 Giá: 15,000,000    < - > 0966 333357 Giá: 6,000,000
0886.50.5678 Giá: 15,000,000    < - > 0966 368979 Giá: 6,000,000
0886.60.5678 Giá: 15,000,000    < - > 0966 378679 Giá: 6,000,000
0886.79.6688 Giá: 15,000,000    < - > 0966 668151 Giá: 6,000,000
0886.81.82.83 Giá: 15,000,000    < - > 0966 779179 Giá: 6,000,000
0886.89.6688 Giá: 15,000,000    < - > 0966 779279 Giá: 6,000,000
09.6789.9191 Giá: 15,000,000    < - > 0966 779679 Giá: 6,000,000
09.68.79.4888 Giá: 15,000,000    < - > 0966 866881 Giá: 6,000,000
09.71.71.7779 Giá: 15,000,000    < - > 0966 985688 Giá: 6,000,000
09.71.71.78.79 Giá: 15,000,000    < - > 0966 993898 Giá: 6,000,000
09.79.89.2005 Giá: 15,000,000    < - > 0966.06.06.79 Giá: 6,000,000
09.81.87.86.86 Giá: 15,000,000    < - > 0966.3.5.1993 Giá: 6,000,000
09.85.87.88.86 Giá: 15,000,000    < - > 0966.4444.86 Giá: 6,000,000
09.86.83.1996 Giá: 15,000,000    < - > 0966.79.1981 Giá: 6,000,000
09.89.49.77.99 Giá: 15,000,000    < - > 0966.79.1992 Giá: 6,000,000
096 88888 05 Giá: 15,000,000    < - > 0966.79.1997 Giá: 6,000,000
096.39.39.779 Giá: 15,000,000    < - > 0966.86.46.86 Giá: 6,000,000
096.40.45.888 Giá: 15,000,000    < - > 0966.93.1986 Giá: 6,000,000
096.444.222.9 Giá: 15,000,000    < - > 0966.98.8386 Giá: 6,000,000
0961 111688 Giá: 15,000,000    < - > 0967 333168 Giá: 6,000,000
0961 166969 Giá: 15,000,000    < - > 0967 565568 Giá: 6,000,000
0961 169179 Giá: 15,000,000    < - > 0967 570666 Giá: 6,000,000
0961 279666 Giá: 15,000,000    < - > 0967 699995 Giá: 6,000,000
0961 300666 Giá: 15,000,000    < - > 0967 699997 Giá: 6,000,000
0961 328686 Giá: 15,000,000    < - > 0967 771567 Giá: 6,000,000
0961 336886 Giá: 15,000,000    < - > 0967 777569 Giá: 6,000,000
0961 456788 Giá: 15,000,000    < - > 0967 779279 Giá: 6,000,000
0961 569666 Giá: 15,000,000    < - > 0967 779866 Giá: 6,000,000
0961 679666 Giá: 15,000,000    < - > 0967 806668 Giá: 6,000,000
0961 681668 Giá: 15,000,000    < - > 0967 848866 Giá: 6,000,000
0961 685666 Giá: 15,000,000    < - > 0967 898878 Giá: 6,000,000
0961 707707 Giá: 15,000,000    < - > 0967 899994 Giá: 6,000,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: