Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra màn hình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra màn hình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Cách kiểm tra màn hình của Mobiistar Zoro 4G

Khi mua điện thoại bạn có thể kiểm tra màn hình điện thoại của bạn có điểm chết, điểm sáng để xem có bị lỗi hay không? Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách giới hạn thời gian gọi cho Mobiistar Zoro 4G. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách  kiểm tra màn hình của Mobiistar Zoro 4G.

>>>Tham khảo thêm:

Cách kiểm tra màn hình của Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Antutu, mở lên chọn "Sreen test".


Chọn "Sreen test".

Bước 2: Chọn "Thử LCD".


Chọn "Thử LCD".

Bước 3: Chạm nhiều lần vào màn hình để chuyển sang nhiều màu khác nhau kiểm tra xem có điểm nào bất thường không.


Chạm nhiều lần vào màn hình.

Bước 4: Hoàn tất.


Hoàn tất.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0988 911998 Giá: 12,800,000    < - > 0982 082089 Giá: 5,840,000
0869 032222 Giá: 12,886,000    < - > 0982 089389 Giá: 5,840,000
0986 569777 Giá: 12,886,000    < - > 0983 039089 Giá: 5,840,000
08.9999.97.98 Giá: 12,900,000    < - > 0983 048688 Giá: 5,840,000
0869 298686 Giá: 12,900,000    < - > 0984 285289 Giá: 5,840,000
0961 955666 Giá: 12,900,000    < - > 0985 096196 Giá: 5,840,000
0962 883884 Giá: 12,900,000    < - > 0985 283285 Giá: 5,840,000
0962 884885 Giá: 12,900,000    < - > 0986 456689 Giá: 5,840,000
0962 886887 Giá: 12,900,000    < - > 0987 468467 Giá: 5,840,000
0965 818586 Giá: 12,900,000    < - > 0988 186616 Giá: 5,840,000
0961 661669 Giá: 12,999,000    < - > 0988 856667 Giá: 5,840,000
0961 989668 Giá: 12,999,000    < - > 0886 164567 Giá: 5,850,000
0962.2468.86 Giá: 12,999,000    < - > 0868.92.8866 Giá: 5,858,000
0965 798688 Giá: 12,999,000    < - > 0972 092333 Giá: 5,886,000
0968 486668 Giá: 12,999,000    < - > 0979 581333 Giá: 5,886,000
0968 889866 Giá: 12,999,000    < - > 0961.89.5868 Giá: 5,888,000
0971 088886 Giá: 12,999,000    < - > 0986 373366 Giá: 5,890,000
0971 366866 Giá: 12,999,000    < - > 0987 245566 Giá: 5,890,000
0971 488886 Giá: 12,999,000    < - > 0987 305566 Giá: 5,890,000
0971 572888 Giá: 12,999,000    < - > 0987 493388 Giá: 5,890,000
0971 771778 Giá: 12,999,000    < - > 0987 533388 Giá: 5,890,000
0974 855678 Giá: 12,999,000    < - > 0987 535566 Giá: 5,890,000
0985 103456 Giá: 12,999,000    < - > 0988 793355 Giá: 5,890,000
0989 858988 Giá: 12,999,000    < - > 0988 813355 Giá: 5,890,000
08.6868.1966 Giá: 13,000,000    < - > 0989 103366 Giá: 5,890,000
08.6868.1968 Giá: 13,000,000    < - > 0989 173388 Giá: 5,890,000
08.6868.1979 Giá: 13,000,000    < - > 0989 203388 Giá: 5,890,000
08.6868.1980 Giá: 13,000,000    < - > 0989 213388 Giá: 5,890,000
08.6868.1982 Giá: 13,000,000    < - > 0989 473388 Giá: 5,890,000
08.6868.1983 Giá: 13,000,000    < - > 0989 653366 Giá: 5,890,000
08.6868.1984 Giá: 13,000,000    < - > 0989 843366 Giá: 5,890,000
08.6868.1985 Giá: 13,000,000    < - > 0981 576333 Giá: 5,899,000
08.6868.1991 Giá: 13,000,000    < - > 0981 584333 Giá: 5,899,000
08.6868.1993 Giá: 13,000,000    < - > 08.9999.92.90 Giá: 5,900,000
08.6868.1995 Giá: 13,000,000    < - > 08.9999.92.91 Giá: 5,900,000
08.6868.1996 Giá: 13,000,000    < - > 08.9999.92.94 Giá: 5,900,000
08.6868.1997 Giá: 13,000,000    < - > 08.9999.92.97 Giá: 5,900,000
08.6868.1998 Giá: 13,000,000    < - > 0868 211222 Giá: 5,900,000
08.6886.1992 Giá: 13,000,000    < - > 0868 388799 Giá: 5,900,000
086.999.1968 Giá: 13,000,000    < - > 0868 388839 Giá: 5,900,000
086.999.1979 Giá: 13,000,000    < - > 0868 399388 Giá: 5,900,000
086.999.1986 Giá: 13,000,000    < - > 0868 799699 Giá: 5,900,000
086.999.1988 Giá: 13,000,000    < - > 0868 856568 Giá: 5,900,000
0868 21 8668 Giá: 13,000,000    < - > 0868 860688 Giá: 5,900,000
0868 788688 Giá: 13,000,000    < - > 0868 866116 Giá: 5,900,000
0868 886669 Giá: 13,000,000    < - > 0868.86.90.68 Giá: 5,900,000
0868.58.88.99 Giá: 13,000,000    < - > 0868.86.95.68 Giá: 5,900,000
0868.68.48.68 Giá: 13,000,000    < - > 0868.91.19.19 Giá: 5,900,000
0868.68.84.68 Giá: 13,000,000    < - > 0869 968979 Giá: 5,900,000
0868.68.85.68 Giá: 13,000,000    < - > 0869.086.686 Giá: 5,900,000
0868.688.789 Giá: 13,000,000    < - > 0869.226.668 Giá: 5,900,000
0868.888.286 Giá: 13,000,000    < - > 0869.808.868 Giá: 5,900,000
0868.888.586 Giá: 13,000,000    < - > 0886 011777 Giá: 5,900,000
0869.012.789 Giá: 13,000,000    < - > 0886 388699 Giá: 5,900,000
0869.179.279 Giá: 13,000,000    < - > 0886.32.6866 Giá: 5,900,000
0869.22.8668 Giá: 13,000,000    < - > 096.1 233386 Giá: 5,900,000
0869.234.789 Giá: 13,000,000    < - > 096.11.6.1996 Giá: 5,900,000
0869.68.1368 Giá: 13,000,000    < - > 096.331.3336 Giá: 5,900,000
0869.71.2222 Giá: 13,000,000    < - > 096.68.68.68.1 Giá: 5,900,000
0869.838.868 Giá: 13,000,000    < - > 0961 266779 Giá: 5,900,000
0869.88.9989 Giá: 13,000,000    < - > 0961 399099 Giá: 5,900,000
0869.888.678 Giá: 13,000,000    < - > 0961 610202 Giá: 5,900,000
0869.888.789 Giá: 13,000,000    < - > 0961 610505 Giá: 5,900,000
0869.8888.18 Giá: 13,000,000    < - > 0961 617575 Giá: 5,900,000
0869.8888.28 Giá: 13,000,000    < - > 0961 619797 Giá: 5,900,000
0869.8888.38 Giá: 13,000,000    < - > 0961 717679 Giá: 5,900,000
0869.8888.58 Giá: 13,000,000    < - > 0961 732777 Giá: 5,900,000
0869.898.868 Giá: 13,000,000    < - > 0961 732777 Giá: 5,900,000
0869.98.6886 Giá: 13,000,000    < - > 0961 897789 Giá: 5,900,000
0886 333379 Giá: 13,000,000    < - > 0961 899368 Giá: 5,900,000
0886 651999 Giá: 13,000,000    < - > 0961.21.2626 Giá: 5,900,000
0886 698968 Giá: 13,000,000    < - > 0961.64.3979 Giá: 5,900,000
0886 898998 Giá: 13,000,000    < - > 0961.68.3388 Giá: 5,900,000
0886 899889 Giá: 13,000,000    < - > 0962 079379 Giá: 5,900,000
0886.43.5678 Giá: 13,000,000    < - > 0962 079679 Giá: 5,900,000
096 8888 629 Giá: 13,000,000    < - > 0962 69.70.71 Giá: 5,900,000
096 8888 658 Giá: 13,000,000    < - > 0962 707986 Giá: 5,900,000
096 8888 659 Giá: 13,000,000    < - > 0962.66.6464 Giá: 5,900,000
096 8888 766 Giá: 13,000,000    < - > 0963.6666.90 Giá: 5,900,000
096 8888 933 Giá: 13,000,000    < - > 0964 166686 Giá: 5,900,000
096 8888 936 Giá: 13,000,000    < - > 0964 579879 Giá: 5,900,000
0961 014014 Giá: 13,000,000    < - > 0965 13 1234 Giá: 5,900,000
0961 140000 Giá: 13,000,000    < - > 0966 391998 Giá: 5,900,000
0961 170000 Giá: 13,000,000    < - > 0966322939  Giá: 5,900,000
0961 298686 Giá: 13,000,000    < - > 0966322939  Giá: 5,900,000
0961 333379 Giá: 13,000,000    < - > 0968 822000 Giá: 5,900,000
0961 389399 Giá: 13,000,000    < - > 0968.82.3838 Giá: 5,900,000
0961 701999 Giá: 13,000,000    < - > 097 179 1199 Giá: 5,900,000
0961 893979 Giá: 13,000,000    < - > 0971 173388 Giá: 5,900,000
0961 987789 Giá: 13,000,000    < - > 0971 669869 Giá: 5,900,000
0961.35.37.39 Giá: 13,000,000    < - > 0971 710808 Giá: 5,900,000
0961.40.79.79 Giá: 13,000,000    < - > 0971 712525 Giá: 5,900,000
0961.49.59.69 Giá: 13,000,000    < - > 0971 717070 Giá: 5,900,000
0961.51.52.53 Giá: 13,000,000    < - > 0971 795858 Giá: 5,900,000
0961.59.4444 Giá: 13,000,000    < - > 0971 899699 Giá: 5,900,000
0961.60.61.62 Giá: 13,000,000    < - > 0971 971986 Giá: 5,900,000
0961.82.83.84 Giá: 13,000,000    < - > 0972 005511 Giá: 5,900,000
0961.87.87.88 Giá: 13,000,000    < - > 0972 220011 Giá: 5,900,000
0961.94.79.79 Giá: 13,000,000    < - > 0972 225511 Giá: 5,900,000
0962 163456 Giá: 13,000,000    < - > 0973 229933 Giá: 5,900,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: