Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra thông tin máy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra thông tin máy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Cách kiểm tra thông tin imei, model máy Mobiistar Zoro 4G

Thông tin máy giúp bạn kiểm tra các thông tin như : IME, kiểu máy...
Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách kiểm tra số điểm cảm ứng trên Mobiistar Zoro 4G. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra thông tin imei, model máy Mobiistar Zoro 4G   .  

>>>Tham khảo thêm:
Kiểm tra thông tin imei, model máy Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" chọn "Giới thiệu về điện thoại".


Chọn "Giới thiệu về điện thoại".

Bước 2: Chọn Số kiểu để xem đời máy.


Chọn "Số kiểu" để xem đời máy.

Bước 3: Chọn "Trạng thái" và chọn "Thông tin IMEI" để kiểm tra IMEI.


Chọn "Thông tin IMEI" để kiểm tra IMEI.

Qua các bước trên thì chúng ta đã kiểm tra sơ bộ về thông tin máy Mobiistar Zoro 4G. Chúc các bạn thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0971 277666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 231981 Giá: 6,000,000
0971 289666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 231982 Giá: 6,000,000
0971 292666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 231983 Giá: 6,000,000
0971 339666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 231984 Giá: 6,000,000
0971 359666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 231985 Giá: 6,000,000
0971 389666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 391988 Giá: 6,000,000
0971 533666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 394686 Giá: 6,000,000
0971 552888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 399979 Giá: 6,000,000
0971 568899 Giá: 15,000,000    < - > 0971 527152 Giá: 6,000,000
0971 569666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 551991 Giá: 6,000,000
0971 588899 Giá: 15,000,000    < - > 0971 551992 Giá: 6,000,000
0971 677666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 551995 Giá: 6,000,000
0971 679666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 551996 Giá: 6,000,000
0971 711666 Giá: 15,000,000    < - > 0971 551998 Giá: 6,000,000
0971 929888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 558779 Giá: 6,000,000
0971 971791 Giá: 15,000,000    < - > 0971 622668 Giá: 6,000,000
0971.179.779 Giá: 15,000,000    < - > 0971 661990 Giá: 6,000,000
0971.59.39.39 Giá: 15,000,000    < - > 0971 661994 Giá: 6,000,000
0971.61.62.63 Giá: 15,000,000    < - > 0971 661995 Giá: 6,000,000
0971.65.79.79 Giá: 15,000,000    < - > 0971 678111 Giá: 6,000,000
0971.67.79.79 Giá: 15,000,000    < - > 0971 697799 Giá: 6,000,000
0971.79.8899 Giá: 15,000,000    < - > 0971 711997 Giá: 6,000,000
0971.83.3838 Giá: 15,000,000    < - > 0971 711998 Giá: 6,000,000
0971.85.79.79 Giá: 15,000,000    < - > 0971 771818 Giá: 6,000,000
0971.89.9988 Giá: 15,000,000    < - > 0971 788388 Giá: 6,000,000
0971.96.9966 Giá: 15,000,000    < - > 0971 791818 Giá: 6,000,000
0971.99.6969 Giá: 15,000,000    < - > 0971 799679 Giá: 6,000,000
0972 506999 Giá: 15,000,000    < - > 0971 861688 Giá: 6,000,000
0972 753888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 869898 Giá: 6,000,000
0972 852888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 888939 Giá: 6,000,000
0972 852888 Giá: 15,000,000    < - > 0971 911995 Giá: 6,000,000
0972.72.72.73 Giá: 15,000,000    < - > 0971 933668 Giá: 6,000,000
0972.77.44.77 Giá: 15,000,000    < - > 0971 968986 Giá: 6,000,000
0973 858555 Giá: 15,000,000    < - > 0971 969686 Giá: 6,000,000
0973 969979 Giá: 15,000,000    < - > 0971 981993 Giá: 6,000,000
0973 969979 Giá: 15,000,000    < - > 0971 986699 Giá: 6,000,000
0973.165.999 Giá: 15,000,000    < - > 0971 986988 Giá: 6,000,000
0973.2222.79 Giá: 15,000,000    < - > 0971.03.3579 Giá: 6,000,000
0973.90.6888 Giá: 15,000,000    < - > 0971.04.68.79 Giá: 6,000,000
0974.823.823 Giá: 15,000,000    < - > 0971.18.18.68 Giá: 6,000,000
0974.85.4444 Giá: 15,000,000    < - > 0971.19.29.29 Giá: 6,000,000
0974.910.910 Giá: 15,000,000    < - > 0971.22.1818 Giá: 6,000,000
0975 989998 Giá: 15,000,000    < - > 0971.25.35.35 Giá: 6,000,000
0975.49.6868 Giá: 15,000,000    < - > 0971.32.8899 Giá: 6,000,000
0975.49.6868 Giá: 15,000,000    < - > 0971.33.1818 Giá: 6,000,000
0975.910.910 Giá: 15,000,000    < - > 0971.33.3535 Giá: 6,000,000
0976 045888 Giá: 15,000,000    < - > 0971.3333.58 Giá: 6,000,000
0976 844844 Giá: 15,000,000    < - > 0971.34.36.38 Giá: 6,000,000
0976 896668 Giá: 15,000,000    < - > 0971.38.38.83 Giá: 6,000,000
0976.66.11.88 Giá: 15,000,000    < - > 0971.38.7799 Giá: 6,000,000
0977 123000 Giá: 15,000,000    < - > 0971.39.69.89 Giá: 6,000,000
0977 568586 Giá: 15,000,000    < - > 0971.39.89.39 Giá: 6,000,000
0977 666979 Giá: 15,000,000    < - > 0971.39.89.79 Giá: 6,000,000
0977 747579 Giá: 15,000,000    < - > 0971.43.8989 Giá: 6,000,000
0977 768866 Giá: 15,000,000    < - > 0971.489.777 Giá: 6,000,000
0977 777883 Giá: 15,000,000    < - > 0971.52.6686 Giá: 6,000,000
0977 779838 Giá: 15,000,000    < - > 0971.55.1818 Giá: 6,000,000
0977 793399 Giá: 15,000,000    < - > 0971.5555.04 Giá: 6,000,000
0977 830289 Giá: 15,000,000    < - > 0971.589.078 Giá: 6,000,000
0977 891990 Giá: 15,000,000    < - > 0971.59.7799 Giá: 6,000,000
0977.2345.79 Giá: 15,000,000    < - > 0971.64.2345 Giá: 6,000,000
0978 286879 Giá: 15,000,000    < - > 0971.65.5656 Giá: 6,000,000
0978 905905 Giá: 15,000,000    < - > 0971.79.1992 Giá: 6,000,000
0978 963939 Giá: 15,000,000    < - > 0971.79.1995 Giá: 6,000,000
0978.22.55.77 Giá: 15,000,000    < - > 0971.79.1996 Giá: 6,000,000
0978.22.55.77 Giá: 15,000,000    < - > 0971.880.889 Giá: 6,000,000
0978.27.04.97 Giá: 15,000,000    < - > 0971.89.78.79 Giá: 6,000,000
0978.86.1368 Giá: 15,000,000    < - > 0971.99.7879 Giá: 6,000,000
0979 366979 Giá: 15,000,000    < - > 0972 007686 Giá: 6,000,000
0979 777899 Giá: 15,000,000    < - > 0972 151868 Giá: 6,000,000
0979 868222 Giá: 15,000,000    < - > 0972 16 61 61 Giá: 6,000,000
0979 933838 Giá: 15,000,000    < - > 0972 181995 Giá: 6,000,000
0979 999858 Giá: 15,000,000    < - > 0972 351789 Giá: 6,000,000
0979.24.34.44 Giá: 15,000,000    < - > 0972 453555 Giá: 6,000,000
0979.55.00.55 Giá: 15,000,000    < - > 0972 468222 Giá: 6,000,000
098.11111.93 Giá: 15,000,000    < - > 0972 591995 Giá: 6,000,000
098.79.79.345 Giá: 15,000,000    < - > 0972 692828 Giá: 6,000,000
0981 022666 Giá: 15,000,000    < - > 0972 695789 Giá: 6,000,000
0981 101666 Giá: 15,000,000    < - > 0972 858886 Giá: 6,000,000
0981 111980 Giá: 15,000,000    < - > 0972 937789 Giá: 6,000,000
0981 258668 Giá: 15,000,000    < - > 0972 981998 Giá: 6,000,000
0981 269666 Giá: 15,000,000    < - > 0972.05.1989 Giá: 6,000,000
0981 277666 Giá: 15,000,000    < - > 0972.06.66.99 Giá: 6,000,000
0981 359666 Giá: 15,000,000    < - > 0972.08.1368 Giá: 6,000,000
0981 488688 Giá: 15,000,000    < - > 0972.16.18.19 Giá: 6,000,000
0981 516668 Giá: 15,000,000    < - > 0972.64.74.84 Giá: 6,000,000
0981 689686 Giá: 15,000,000    < - > 0972.78.79.78 Giá: 6,000,000
0981 689688 Giá: 15,000,000    < - > 0972.89.1998 Giá: 6,000,000
0981 696989 Giá: 15,000,000    < - > 0973 191688 Giá: 6,000,000
0981 779789 Giá: 15,000,000    < - > 0973 451996 Giá: 6,000,000
0981 795666 Giá: 15,000,000    < - > 0973 652789 Giá: 6,000,000
0981 818333 Giá: 15,000,000    < - > 0973 691993 Giá: 6,000,000
0981 868678 Giá: 15,000,000    < - > 0973 762555 Giá: 6,000,000
0981 964078 Giá: 15,000,000    < - > 0973 769333 Giá: 6,000,000
0981.244.999 Giá: 15,000,000    < - > 0973 928789 Giá: 6,000,000
0981.30.5678. Giá: 15,000,000    < - > 0973 944449 Giá: 6,000,000
0981.35.37.39 Giá: 15,000,000    < - > 0973 959222 Giá: 6,000,000
0981.56789.8 Giá: 15,000,000    < - > 0973 998279 Giá: 6,000,000
0981.77.8686 Giá: 15,000,000    < - > 0973.18.3979 Giá: 6,000,000
0981.81.81.55 Giá: 15,000,000    < - > 0973.25.1368 Giá: 6,000,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: