Hiển thị các bài đăng có nhãn Tắt âm camera. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tắt âm camera. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Cách tắt âm thanh camera khi chụp trên Mobiistar Zoro 4G

Tắt âm thanh máy ảnh khi chụp giúp bạn tránh làm phiền những người xung quanh.  Bài trước chúng ta đã giới thiệu về cách cài đặt 3G trên Mobiistar Zoro 4G.  Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách tắt âm thanh camera khi chụp trên Mobiistar Zoro 4G.

>>>Tham khảo thêm:

Tắt âm thanh camera khi chụp trên Mobiistar Zoro 4G như sau:

Bước 1: Vào "Máy ảnh".


Vào "Máy ảnh".

Bước 2: Chọn dấu 3 gạch.


Chọn dấu 3 gạch.

Bước 3: Chọn biểu tượng cài đặt.


Chọn biểu tượng cài đặt.

Bước 4: Chọn "Âm chụp".


Chọn "Âm chụp".

Bước 5: Chọn "Tắt".


Chọn "Tắt".

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0981 977988 Giá: 10,000,000    < - > 0886 175179 Giá: 5,500,000
0981 985986 Giá: 10,000,000    < - > 0886 233343 Giá: 5,500,000
0981.01.03.05 Giá: 10,000,000    < - > 0886 268269 Giá: 5,500,000
0981.02.04.06 Giá: 10,000,000    < - > 0886 288399 Giá: 5,500,000
0981.03.05.07 Giá: 10,000,000    < - > 0886 288699 Giá: 5,500,000
0981.05.39.79 Giá: 10,000,000    < - > 0886 288799 Giá: 5,500,000
0981.10 10.88 Giá: 10,000,000    < - > 0886 367968 Giá: 5,500,000
0981.12.14.16 Giá: 10,000,000    < - > 0886 388599 Giá: 5,500,000
0981.13.15.17 Giá: 10,000,000    < - > 0886 388799 Giá: 5,500,000
0981.20.40.60 Giá: 10,000,000    < - > 0886 392239 Giá: 5,500,000
0981.30.50.70 Giá: 10,000,000    < - > 0886 456899 Giá: 5,500,000
0981.56.66.76 Giá: 10,000,000    < - > 0886 535868 Giá: 5,500,000
0981.755.777 Giá: 10,000,000    < - > 0886 544567 Giá: 5,500,000
0981.82.83.85 Giá: 10,000,000    < - > 0886 636979 Giá: 5,500,000
0981.86.1998 Giá: 10,000,000    < - > 0886 656979 Giá: 5,500,000
0981.973.973 Giá: 10,000,000    < - > 0886 683555 Giá: 5,500,000
0981.99.86.99 Giá: 10,000,000    < - > 0886 972345 Giá: 5,500,000
0982 106886 Giá: 10,000,000    < - > 0886.13.3979 Giá: 5,500,000
0982 222004 Giá: 10,000,000    < - > 0886.19.19.89 Giá: 5,500,000
0982 633686 Giá: 10,000,000    < - > 0886.29.8688 Giá: 5,500,000
0982 689986 Giá: 10,000,000    < - > 0886.31.6866 Giá: 5,500,000
0982 786768 Giá: 10,000,000    < - > 0886.33.7968 Giá: 5,500,000
0982 869969 Giá: 10,000,000    < - > 0886.36.6879 Giá: 5,500,000
0982 919939 Giá: 10,000,000    < - > 0886.37.8688 Giá: 5,500,000
0982.5555.96 Giá: 10,000,000    < - > 0886.55.7968 Giá: 5,500,000
0982.71.78.78 Giá: 10,000,000    < - > 0886.57.8688 Giá: 5,500,000
0983 129868 Giá: 10,000,000    < - > 0886.5979.68 Giá: 5,500,000
0983 163668 Giá: 10,000,000    < - > 0886.62.6879 Giá: 5,500,000
0983 288328 Giá: 10,000,000    < - > 0886.63.6879 Giá: 5,500,000
0983 333248 Giá: 10,000,000    < - > 0886.99.1989 Giá: 5,500,000
0983 681777 Giá: 10,000,000    < - > 09.61.61.1980 Giá: 5,500,000
0983 689669 Giá: 10,000,000    < - > 09.61.61.1984 Giá: 5,500,000
0983 696986 Giá: 10,000,000    < - > 09.61.61.1985 Giá: 5,500,000
0983 866579 Giá: 10,000,000    < - > 09.6226.3968 Giá: 5,500,000
0983 882000 Giá: 10,000,000    < - > 09.666999.02 Giá: 5,500,000
0983 919988 Giá: 10,000,000    < - > 09.666999.04 Giá: 5,500,000
0983 997989 Giá: 10,000,000    < - > 09.678.60.777 Giá: 5,500,000
0983.39.39.29 Giá: 10,000,000    < - > 09.8118.55.66 Giá: 5,500,000
0983.58.78.98 Giá: 10,000,000    < - > 09.8118.95.95 Giá: 5,500,000
0983.63.68.79 Giá: 10,000,000    < - > 09.85.87.83.83 Giá: 5,500,000
0983.95.9995 Giá: 10,000,000    < - > 09.85.87.83.83 Giá: 5,500,000
0983.99.6879 Giá: 10,000,000    < - > 09.868.868.23 Giá: 5,500,000
0984.94.8686 Giá: 10,000,000    < - > 09.868.868.35 Giá: 5,500,000
0985 518789 Giá: 10,000,000    < - > 096 106 8899 Giá: 5,500,000
0985 817666 Giá: 10,000,000    < - > 096 114 8899 Giá: 5,500,000
0985 860868 Giá: 10,000,000    < - > 096 194 8899 Giá: 5,500,000
0985 866989 Giá: 10,000,000    < - > 096 195 8899 Giá: 5,500,000
0985 916555 Giá: 10,000,000    < - > 096 903 1986 Giá: 5,500,000
0985 955886 Giá: 10,000,000    < - > 096 9999 502 Giá: 5,500,000
0985 966986 Giá: 10,000,000    < - > 096 9999 805 Giá: 5,500,000
0985.04.8866 Giá: 10,000,000    < - > 096.11.4.1992 Giá: 5,500,000
0985.07.8688 Giá: 10,000,000    < - > 096.12.1.1987 Giá: 5,500,000
0985.29.8688 Giá: 10,000,000    < - > 096.123.3737 Giá: 5,500,000
0985.85.85.96 Giá: 10,000,000    < - > 096.123.95.95 Giá: 5,500,000
0986 156969 Giá: 10,000,000    < - > 096.15.9.1987 Giá: 5,500,000
0986 389979 Giá: 10,000,000    < - > 096.17.88868 Giá: 5,500,000
0986 748748 Giá: 10,000,000    < - > 096.19.01368 Giá: 5,500,000
0986 770088 Giá: 10,000,000    < - > 096.194.6886 Giá: 5,500,000
0986 888279 Giá: 10,000,000    < - > 096.21.1.1994 Giá: 5,500,000
0986 933968 Giá: 10,000,000    < - > 096.23.1.1996 Giá: 5,500,000
0986 968279 Giá: 10,000,000    < - > 096.23.9.1996 Giá: 5,500,000
0986 999 389 Giá: 10,000,000    < - > 096.30.3.1987 Giá: 5,500,000
0986.99.2368 Giá: 10,000,000    < - > 096.4078.779 Giá: 5,500,000
0987 661998 Giá: 10,000,000    < - > 096.75.33338 Giá: 5,500,000
0987 676686 Giá: 10,000,000    < - > 096.75.33339 Giá: 5,500,000
0987 979389 Giá: 10,000,000    < - > 096.77.55558 Giá: 5,500,000
0988 189333 Giá: 10,000,000    < - > 0961 019696 Giá: 5,500,000
0988 222879 Giá: 10,000,000    < - > 0961 041993 Giá: 5,500,000
0988 229168 Giá: 10,000,000    < - > 0961 041996 Giá: 5,500,000
0988 557333 Giá: 10,000,000    < - > 0961 041997 Giá: 5,500,000
0988 567968 Giá: 10,000,000    < - > 0961 051987 Giá: 5,500,000
0988 603777 Giá: 10,000,000    < - > 0961 068186 Giá: 5,500,000
0988 691777 Giá: 10,000,000    < - > 0961 071989 Giá: 5,500,000
0988 698338 Giá: 10,000,000    < - > 0961 071994 Giá: 5,500,000
0988 776333 Giá: 10,000,000    < - > 0961 099993 Giá: 5,500,000
0988 882683 Giá: 10,000,000    < - > 0961 099993 Giá: 5,500,000
0988 889018 Giá: 10,000,000    < - > 0961 101989 Giá: 5,500,000
0988 889183 Giá: 10,000,000    < - > 0961 101992 Giá: 5,500,000
0988 889860 Giá: 10,000,000    < - > 0961 133899 Giá: 5,500,000
0988 889962 Giá: 10,000,000    < - > 0961 141994 Giá: 5,500,000
0988.05.8998 Giá: 10,000,000    < - > 0961 141998 Giá: 5,500,000
0988.06.1234 Giá: 10,000,000    < - > 0961 163579 Giá: 5,500,000
0988.11.1981 Giá: 10,000,000    < - > 0961 171997 Giá: 5,500,000
0988.91.96.99 Giá: 10,000,000    < - > 0961 186969 Giá: 5,500,000
0988.95.6866 Giá: 10,000,000    < - > 0961 189222 Giá: 5,500,000
09888866.92 Giá: 10,000,000    < - > 0961 201988 Giá: 5,500,000
0989 155222 Giá: 10,000,000    < - > 0961 222297 Giá: 5,500,000
0989 266286 Giá: 10,000,000    < - > 0961 257968 Giá: 5,500,000
0989 363969 Giá: 10,000,000    < - > 0961 265789 Giá: 5,500,000
0989 568222 Giá: 10,000,000    < - > 0961 280128 Giá: 5,500,000
0989 682279 Giá: 10,000,000    < - > 0961 286969 Giá: 5,500,000
0989 888683 Giá: 10,000,000    < - > 0961 288228 Giá: 5,500,000
0989 998179 Giá: 10,000,000    < - > 0961 313388 Giá: 5,500,000
0989 999458 Giá: 10,000,000    < - > 0961 351992 Giá: 5,500,000
0989.26.3979 Giá: 10,000,000    < - > 0961 356969 Giá: 5,500,000
0989.44.88.44 Giá: 10,000,000    < - > 0961 365599 Giá: 5,500,000
0989.79.33.79 Giá: 10,000,000    < - > 0961 369688 Giá: 5,500,000
09 6116 8181 Giá: 10,000,000    < - > 0961 393696 Giá: 5,500,000
09 6165 8686 Giá: 10,000,000    < - > 0961 411991 Giá: 5,500,000
09 8118 9118 Giá: 10,000,000    < - > 0961 411992 Giá: 5,500,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: