Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu nhỏ ứng dụng trên Android. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thu nhỏ ứng dụng trên Android. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hướng dẫn cách sử dụng một tay trên màn hình thu nhỏ OPPO F3 Lite

Chế độ nhập bằng một tay có thể giúp bạn nhấn bàn phím số bằng một tay được thao tác nhanh hơn và thoải mái hơn. Bài trước mình đã hướng dẫn cách bạn cách chặn tin nhắn trên OPPO F3 Lite. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một tay trên màn hình thu nhỏ OPPO F3 Lite  .

>>>Tham khảo thêm:
Sử dụng một tay trên màn hình thu nhỏ OPPO F3 Lite (A57) như sau:

Bước 1: Vào "Cài đặt" chọn "Cử chỉ và chuyển động".


Chọn "Cử chỉ và chuyển động".

Bước 2: Chọn "Cử chỉ nhanh".


Chọn "Cử chỉ nhanh".

Bước 3: Bật "Thao tác một tay".


Bật "Thao tác một tay".

Vậy là bạn đã chọn thành công chế độ một tay trên OPPO F3 Lite (A57). Chúc các bạn thao tác thành công.

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

08.68.68.68.96 Giá: 39,000,000    < - > 0886.21.3979 Giá: 6,900,000
08.999999.40 Giá: 39,000,000    < - > 0886.23.3979 Giá: 6,900,000
08.999999.41 Giá: 39,000,000    < - > 0886.28.3979 Giá: 6,900,000
08.999999.42 Giá: 39,000,000    < - > 0886.3579.68 Giá: 6,900,000
08.999999.43 Giá: 39,000,000    < - > 09.666.777.69 Giá: 6,900,000
08.999999.45 Giá: 39,000,000    < - > 09.666688.70 Giá: 6,900,000
08.999999.46 Giá: 39,000,000    < - > 09.71.71.5599 Giá: 6,900,000
08.999999.47 Giá: 39,000,000    < - > 0961 012123 Giá: 6,900,000
08.999999.48 Giá: 39,000,000    < - > 0961 088588 Giá: 6,900,000
086.9999.399 Giá: 39,000,000    < - > 0961 088588 Giá: 6,900,000
0868 266 888 Giá: 39,000,000    < - > 0961 177986 Giá: 6,900,000
0868 808868 Giá: 39,000,000    < - > 0961 294666 Giá: 6,900,000
0868 818868 Giá: 39,000,000    < - > 0961 340666 Giá: 6,900,000
0868 888088 Giá: 39,000,000    < - > 0961 354666 Giá: 6,900,000
0868 999889 Giá: 39,000,000    < - > 0961 374666 Giá: 6,900,000
0868.39.68.39 Giá: 39,000,000    < - > 0961 410666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.16 Giá: 39,000,000    < - > 0961 417666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.26 Giá: 39,000,000    < - > 0961 427666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.29 Giá: 39,000,000    < - > 0961 430666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.36 Giá: 39,000,000    < - > 0961 437666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.56 Giá: 39,000,000    < - > 0961 450666 Giá: 6,900,000
0868.68.68.59 Giá: 39,000,000    < - > 0961 470666 Giá: 6,900,000
0868.68.99.68 Giá: 39,000,000    < - > 0961 471666 Giá: 6,900,000
0868.86.87.88 Giá: 39,000,000    < - > 0961 475666 Giá: 6,900,000
0868.89.8899 Giá: 39,000,000    < - > 0961 487666 Giá: 6,900,000
0869.69.96.69 Giá: 39,000,000    < - > 0961 490666 Giá: 6,900,000
0869.79.3979 Giá: 39,000,000    < - > 0961 540666 Giá: 6,900,000
0869.88.8668 Giá: 39,000,000    < - > 0961 574666 Giá: 6,900,000
0869.886.668 Giá: 39,000,000    < - > 0961 596061 Giá: 6,900,000
0869.888.688 Giá: 39,000,000    < - > 0961 599668 Giá: 6,900,000
0869.999.889 Giá: 39,000,000    < - > 0961 599668 Giá: 6,900,000
0886 345679 Giá: 39,000,000    < - > 0961 610808 Giá: 6,900,000
0886 782222 Giá: 39,000,000    < - > 0961 612525 Giá: 6,900,000
0886.18.28.38 Giá: 39,000,000    < - > 0961 647666 Giá: 6,900,000
0886.78.77.79 Giá: 39,000,000    < - > 0961 714666 Giá: 6,900,000
09.69.69.69.62 Giá: 39,000,000    < - > 0961 888699 Giá: 6,900,000
0961 399 399 Giá: 39,000,000    < - > 0961 917779 Giá: 6,900,000
0961 999222 Giá: 39,000,000    < - > 0961 986686 Giá: 6,900,000
0962 133999 Giá: 39,000,000    < - > 0961 987799 Giá: 6,900,000
0965 999899 Giá: 39,000,000    < - > 0961 991191 Giá: 6,900,000
0966 999995 Giá: 39,000,000    < - > 0961.0123.79 Giá: 6,900,000
0967 777000 Giá: 39,000,000    < - > 0961.33.1818 Giá: 6,900,000
0968.75.79.79 Giá: 39,000,000    < - > 0961.89.7779 Giá: 6,900,000
0969.83.86.86 Giá: 39,000,000    < - > 0962 166899 Giá: 6,900,000
0971 483333 Giá: 39,000,000    < - > 0962 777677 Giá: 6,900,000
0972.41.3333 Giá: 39,000,000    < - > 0962 888699 Giá: 6,900,000
0972.99.99.77 Giá: 39,000,000    < - > 0962 939969 Giá: 6,900,000
0973 406789 Giá: 39,000,000    < - > 0962.62.62.11 Giá: 6,900,000
0973 773779 Giá: 39,000,000    < - > 0962.88.9559 Giá: 6,900,000
0974 000789 Giá: 39,000,000    < - > 0963 333622 Giá: 6,900,000
0976 666799 Giá: 39,000,000    < - > 0963 676763 Giá: 6,900,000
0977 010999 Giá: 39,000,000    < - > 0964 979789 Giá: 6,900,000
0977 383 999 Giá: 39,000,000    < - > 0964.79.79.97 Giá: 6,900,000
0978 899666 Giá: 39,000,000    < - > 0965 282292 Giá: 6,900,000
0978.99.66.99 Giá: 39,000,000    < - > 0965 282292 Giá: 6,900,000
0979.39.68.79 Giá: 39,000,000    < - > 0965 388366 Giá: 6,900,000
098.1386.999 Giá: 39,000,000    < - > 0965 388366 Giá: 6,900,000
0981 123666 Giá: 39,000,000    < - > 0965 533336 Giá: 6,900,000
0981 567789 Giá: 39,000,000    < - > 0965 533336 Giá: 6,900,000
0981.3333.68 Giá: 39,000,000    < - > 0965 595696 Giá: 6,900,000
0982 16 3888 Giá: 39,000,000    < - > 0965 755559 Giá: 6,900,000
0982.92.0000 Giá: 39,000,000    < - > 0965 755559 Giá: 6,900,000
0985.98.8989 Giá: 39,000,000    < - > 0965 798886 Giá: 6,900,000
0986 681988 Giá: 39,000,000    < - > 0965.28.1368 Giá: 6,900,000
0986.88.7799 Giá: 39,000,000    < - > 0965.39.8868 Giá: 6,900,000
0986.98.1111 Giá: 39,000,000    < - > 0965.88.99.33 Giá: 6,900,000
0988 146868 Giá: 39,000,000    < - > 0965.8888.07 Giá: 6,900,000
0988 151151 Giá: 39,000,000    < - > 0966 086889 Giá: 6,900,000
0988 888238 Giá: 39,000,000    < - > 0966 096990 Giá: 6,900,000
0988.01.0000 Giá: 39,000,000    < - > 0966 662265 Giá: 6,900,000
0989 599555 Giá: 39,000,000    < - > 0966 676661 Giá: 6,900,000
0989.52.7979 Giá: 39,000,000    < - > 0966 682229 Giá: 6,900,000
0971 883883 Giá: 39,868,000    < - > 0966 689992 Giá: 6,900,000
0971 999899 Giá: 39,868,000    < - > 0966 695689 Giá: 6,900,000
0988 276868 Giá: 39,868,000    < - > 0966 695995 Giá: 6,900,000
0868 868869 Giá: 39,900,000    < - > 0966 789986 Giá: 6,900,000
0869.86.86.88 Giá: 39,900,000    < - > 0966 811899 Giá: 6,900,000
0989 558555 Giá: 39,900,000    < - > 0966 828858 Giá: 6,900,000
0868 988898 Giá: 39,999,000    < - > 0966 983989 Giá: 6,900,000
0868 998889 Giá: 39,999,000    < - > 0966.8888.51 Giá: 6,900,000
0967.778.779 Giá: 39,999,000    < - > 0966.8888.67 Giá: 6,900,000
0968 368688 Giá: 39,999,000    < - > 0967 728686 Giá: 6,900,000
0981.29.7979 Giá: 39,999,000    < - > 0967 881968 Giá: 6,900,000
0981.79.39.79 Giá: 39,999,000    < - > 0968 437666 Giá: 6,900,000
0985.79.39.79 Giá: 39,999,000    < - > 0968 626068 Giá: 6,900,000
08.8668.5678 Giá: 40,000,000    < - > 0968 642642 Giá: 6,900,000
08.98.94.94.94 Giá: 40,000,000    < - > 0968 642642 Giá: 6,900,000
08.9999.86.99 Giá: 40,000,000    < - > 0968 796889 Giá: 6,900,000
0868 888979 Giá: 40,000,000    < - > 0968.55.1996 Giá: 6,900,000
0869.37.38.39 Giá: 40,000,000    < - > 0968.65.1368 Giá: 6,900,000
0869.56.6789 Giá: 40,000,000    < - > 0969 437666 Giá: 6,900,000
0886 123333 Giá: 40,000,000    < - > 0969 600789 Giá: 6,900,000
0886 678789 Giá: 40,000,000    < - > 0969 956695 Giá: 6,900,000
0886.00.3333 Giá: 40,000,000    < - > 0969 961969 Giá: 6,900,000
0886.11.3333 Giá: 40,000,000    < - > 0969 991959 Giá: 6,900,000
0886.38.5555 Giá: 40,000,000    < - > 0969 999112 Giá: 6,900,000
09.89.91.93.95 Giá: 40,000,000    < - > 0969.66.90.96 Giá: 6,900,000
096 389 6888 Giá: 40,000,000    < - > 0969.8888.03 Giá: 6,900,000
096.8.10.12.14 Giá: 40,000,000    < - > 0971 231996 Giá: 6,900,000
0961.229.229 Giá: 40,000,000    < - > 0971 234688 Giá: 6,900,000

>>>Xem thêm bài viết khác:

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Cách thiết lập sử dụng một tay trên Sony Xperia XA1 Ultra

Tính năng cho phép bạn thu nhỏ cửa sổ các ứng dụng có hỗ trợ để dễ dàng thao tác bằng một tay.
Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách khắc phục facebook và messenger bị đứng trên ios. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về cách thiết lập sử dụng một tay trên sony Xperia XA1 Utltra nhé.

>>>Tham khảo thêm:

Cách thiết lập sử dụng một tay trên Sony Xperia XA1 Ultra như sau:
  • Bước 1: Bạn vào cài đặt thao tác một tay.Vào cài đặt
  • Bước 2: Bạn kích hoạt tính năng lên.


Kích hoạt tính năng

  • Bước 3: Cửa sổ ứng dụng thu nhỏ cho bạn dễ thao tác hơn.


Thu nhỏ ứng dụng

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

>>>Tham khảo danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

0971 478579 Giá: 9,000,000    < - > 0986 966990 Giá: 5,100,000
0971 666366 Giá: 9,000,000    < - > 0986.04.1997 Giá: 5,100,000
0971 666626 Giá: 9,000,000    < - > 09868666.29 Giá: 5,100,000
0971 689889 Giá: 9,000,000    < - > 0987 822111 Giá: 5,100,000
0971 939868 Giá: 9,000,000    < - > 0987 869996 Giá: 5,100,000
0971 977988 Giá: 9,000,000    < - > 0988 086008 Giá: 5,100,000
0971 999179 Giá: 9,000,000    < - > 0988 088680 Giá: 5,100,000
0971.25.39.79 Giá: 9,000,000    < - > 0988 096998 Giá: 5,100,000
0971.39.39.86 Giá: 9,000,000    < - > 0988 552018 Giá: 5,100,000
0971.39.6686 Giá: 9,000,000    < - > 0988 686960 Giá: 5,100,000
0971.52.86.86 Giá: 9,000,000    < - > 0988 717997 Giá: 5,100,000
0971.69.69.66 Giá: 9,000,000    < - > 0988 805689 Giá: 5,100,000
0971.69.96.69 Giá: 9,000,000    < - > 0988 866098 Giá: 5,100,000
0971.79.59.79 Giá: 9,000,000    < - > 0988 936678 Giá: 5,100,000
0971.82.84.86 Giá: 9,000,000    < - > 0988 989608 Giá: 5,100,000
0971.868.568 Giá: 9,000,000    < - > 0988.09.1994 Giá: 5,100,000
0971.88.1997 Giá: 9,000,000    < - > 0988.101.202 Giá: 5,100,000
0971.99.88.95 Giá: 9,000,000    < - > 09888 899.54 Giá: 5,100,000
0972 099789 Giá: 9,000,000    < - > 0989 335866 Giá: 5,100,000
0972 306306 Giá: 9,000,000    < - > 0989 338880 Giá: 5,100,000
0972 368239 Giá: 9,000,000    < - > 0989 686810 Giá: 5,100,000
0973 225222 Giá: 9,000,000    < - > 0989 698660 Giá: 5,100,000
0973 876543 Giá: 9,000,000    < - > 0989 880699 Giá: 5,100,000
0973.62.1234 Giá: 9,000,000    < - > 0989 896690 Giá: 5,100,000
0974 968 868 Giá: 9,000,000    < - > 0989 966960 Giá: 5,100,000
0974.15.16.18 Giá: 9,000,000    < - > 0989 998078 Giá: 5,100,000
0974.39.26.39 Giá: 9,000,000    < - > 0989 999306 Giá: 5,100,000
0975 599991 Giá: 9,000,000    < - > 09 899988.20 Giá: 5,100,000
0975 599991 Giá: 9,000,000    < - > 0962 698898 Giá: 5,150,000
0976 641234 Giá: 9,000,000    < - > 0969.68.8228 Giá: 5,150,000
0976 696717 Giá: 9,000,000    < - > 0972 698898 Giá: 5,150,000
0976 885688 Giá: 9,000,000    < - > 0989 833993 Giá: 5,150,000
0976.19.1991 Giá: 9,000,000    < - > 0977 777652 Giá: 5,160,000
0976.39.24.39 Giá: 9,000,000    < - > 0982 056996 Giá: 5,168,000
0977 777298 Giá: 9,000,000    < - > 0982 076996 Giá: 5,168,000
0977 777298 Giá: 9,000,000    < - > 0982 086996 Giá: 5,168,000
0977.1234.00 Giá: 9,000,000    < - > 0982 223242 Giá: 5,168,000
0977.1234.11 Giá: 9,000,000    < - > 086.86.86.026 Giá: 5,170,000
0977.1234.22 Giá: 9,000,000    < - > 086.86.86.029 Giá: 5,170,000
0977.12345.1 Giá: 9,000,000    < - > 086.86.86.309 Giá: 5,170,000
0977.12345.3 Giá: 9,000,000    < - > 086.86.86.360 Giá: 5,170,000
0977.12345.4 Giá: 9,000,000    < - > 086.86.86.377 Giá: 5,170,000
0979 258979 Giá: 9,000,000    < - > 0868 223868 Giá: 5,170,000
0979 366066 Giá: 9,000,000    < - > 0868 268269 Giá: 5,170,000
0979 39 1981 Giá: 9,000,000    < - > 0868 279668 Giá: 5,170,000
0979 528989 Giá: 9,000,000    < - > 0868 379668 Giá: 5,170,000
0979.02.07.07 Giá: 9,000,000    < - > 0868 881969 Giá: 5,170,000
0979.42.8866 Giá: 9,000,000    < - > 0868 899559 Giá: 5,170,000
098.12.1.2008 Giá: 9,000,000    < - > 0868 979959 Giá: 5,170,000
098.123.83.83 Giá: 9,000,000    < - > 0868.07.07.08 Giá: 5,170,000
098.158.4567 Giá: 9,000,000    < - > 0868.08.08.09 Giá: 5,170,000
098.44.55.000 Giá: 9,000,000    < - > 0869 123688 Giá: 5,170,000
098.44.77.444 Giá: 9,000,000    < - > 0869.38.39.40 Giá: 5,170,000
098.444.47.47 Giá: 9,000,000    < - > 0869.39.40.41 Giá: 5,170,000
098.444.7.000 Giá: 9,000,000    < - > 09.688.688.39 Giá: 5,170,000
098.444.7.222 Giá: 9,000,000    < - > 09.69.69.2688 Giá: 5,170,000
098.55.77772 Giá: 9,000,000    < - > 09.7777.39.78 Giá: 5,170,000
0981 099699 Giá: 9,000,000    < - > 09.858.79.668 Giá: 5,170,000
0981 099699 Giá: 9,000,000    < - > 0961 111816 Giá: 5,170,000
0981 258555 Giá: 9,000,000    < - > 0961 111838 Giá: 5,170,000
0981 269279 Giá: 9,000,000    < - > 0961 111883 Giá: 5,170,000
0981 272345 Giá: 9,000,000    < - > 0961 346134 Giá: 5,170,000
0981 335799 Giá: 9,000,000    < - > 0961 389689 Giá: 5,170,000
0981 348688 Giá: 9,000,000    < - > 0961 781991 Giá: 5,170,000
0981 383899 Giá: 9,000,000    < - > 0961 846184 Giá: 5,170,000
0981 595696 Giá: 9,000,000    < - > 0961 876187 Giá: 5,170,000
0981 598555 Giá: 9,000,000    < - > 0961 896866 Giá: 5,170,000
0981 669689 Giá: 9,000,000    < - > 0961 961222 Giá: 5,170,000
0981 797179 Giá: 9,000,000    < - > 0961 969222 Giá: 5,170,000
0981 868399 Giá: 9,000,000    < - > 0961 977989 Giá: 5,170,000
0981 888179 Giá: 9,000,000    < - > 0961 981990 Giá: 5,170,000
0981 899686 Giá: 9,000,000    < - > 0961 981996 Giá: 5,170,000
0981 899886 Giá: 9,000,000    < - > 0961 987989 Giá: 5,170,000
0981 921990 Giá: 9,000,000    < - > 0961 994222 Giá: 5,170,000
0981.8888.90 Giá: 9,000,000    < - > 0961 999269 Giá: 5,170,000
0982.68.68.58 Giá: 9,000,000    < - > 0961.12.12.18 Giá: 5,170,000
0983 889168 Giá: 9,000,000    < - > 0961.16.16.19 Giá: 5,170,000
0983 898339 Giá: 9,000,000    < - > 0961.61.61.84 Giá: 5,170,000
0983 968979 Giá: 9,000,000    < - > 0961.63.63.69 Giá: 5,170,000
0983.73.75.77 Giá: 9,000,000    < - > 0961.63.6866 Giá: 5,170,000
0983.88.89.90 Giá: 9,000,000    < - > 0962 056205 Giá: 5,170,000
0983.972.279 Giá: 9,000,000    < - > 0962 111161 Giá: 5,170,000
0984.31.32.33 Giá: 9,000,000    < - > 0962 179139 Giá: 5,170,000
0984.31.32.33 Giá: 9,000,000    < - > 0962 256866 Giá: 5,170,000
0985 258285 Giá: 9,000,000    < - > 0962 316231 Giá: 5,170,000
0985 866660 Giá: 9,000,000    < - > 0962 595688 Giá: 5,170,000
0985 931368 Giá: 9,000,000    < - > 0962 609555 Giá: 5,170,000
0985.29.1234 Giá: 9,000,000    < - > 0962 666885 Giá: 5,170,000
0985.66.90.90 Giá: 9,000,000    < - > 0962 678123 Giá: 5,170,000
0986 749749 Giá: 9,000,000    < - > 0962.38.88.38 Giá: 5,170,000
0986 749749 Giá: 9,000,000    < - > 0962.62.62.17 Giá: 5,170,000
0986 828879 Giá: 9,000,000    < - > 0962.66.2001 Giá: 5,170,000
0986 862014 Giá: 9,000,000    < - > 0962.79.0369 Giá: 5,170,000
0986.55.31.39 Giá: 9,000,000    < - > 0962.86.3789 Giá: 5,170,000
0988 219777 Giá: 9,000,000    < - > 0963 279222 Giá: 5,170,000
0988 638988 Giá: 9,000,000    < - > 0963 339989 Giá: 5,170,000
0988 739799 Giá: 9,000,000    < - > 0963 681386 Giá: 5,170,000
0988 889861 Giá: 9,000,000    < - > 0963.63.63.87 Giá: 5,170,000
0988 889865 Giá: 9,000,000    < - > 0963.84.3979 Giá: 5,170,000
0988 995579 Giá: 9,000,000    < - > 0963.90.9996 Giá: 5,170,000

>>>Xem thêm các bài viết khác: